MENU

Grundinstruktør

Har du interesse i at blive uddannet instruktør inden for hvalpe, unghunde, familiehunde, tricks, LP, AG, Rally, HTM eller HLT (Hverdags Lydigheds Træning) skal du først gennemgå DKK´s grundinstruktøruddannelse. Se her hvad det indebærer.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Grunduddannelsen i DKK er en uddannelse, som klæder dig på til at blive instruktør indenfor det område, som du interesserer dig for. Grunduddannelsen skal gennemføres og bestås for at du kan videreuddanne dig på en række af DKKs specialområder.

Grunduddannelsen løber over fire weekender og har en varighed på 7-8 måneder. Ønsker du at blive Hvalpe- og familiehundeinstruktør for at undervise på en træningsplads, skal du tage den 5. weekend i forlængelse af Grunduddannelsen, som dermed vil have en samlet varighed på 9-10 måneder.

Grunduddannelsen giver adgang til de fleste specialeuddannelser. Enkelte specialeuddannelser kræver, at du også er Hvalpe- og familiehundeinstruktør.
DKKs Grunduddannelse giver dig teoretisk viden om hundetræning samt erfaring i at træne egen hund og undervise dine medkursister, men uddannelsen giver dig ikke adgang til at undervise på en træningsplads, før du efterfølgende har gennemført og bestået en specialeuddannelse, hvor du har demonstreret dine praktiske undervisningsevner – fx ved at tage den 5. weekend og blive Hvalpe- og familiehundeinstruktør.

Opbygning af uddannelsen

 • For at blive optaget på Grunduddannelsen, skal du have deltaget på DKKs Basiskursus med varighed på en dag
 • Herefter deltager du på Grundinstruktøruddannelsen - som tages over fire weekender (fem weekender, hvis du skal være Hvalpe- og familiehundeinstruktør)
 • Når Grunduddannelsen er gennemført, kan du vælge en Specialeuddannelse, som er en 1-3 dages uddannelse inden for det valgte specialeområde
 • Specialeuddannelsen (inkl. Hvalpe- og familiehundeuddannelsen) vil ofte kræve, at du har en praktikperiode på mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde
 • På nogle specialeuddannelser vil der være en undervisningseksamen, som skal bestås for at blive instruktør på det pågældende område

Hvem kan deltage i Grunduddannelsen?

For at kunne starte på Grunduddannelsen, skal du være indstillet af en kreds eller specialklub. Det vil sige, at du skal have en aftale med kredsen eller klubben om, at de varetager din praktik og støtter dig under uddannelsen.

Tilhører du en privat forening, er det også muligt at tilmelde sig Grunduddannelsen. Kontakt pipa@dkk.dk for at høre nærmere.

For at deltage i Grunduddannelsen, skal du opfylde nedenstående kriterier:

 • Du er medlem af DKK
 • Du er fyldt 18 år
 • Du er blevet indstillet til uddannelsen af din kreds eller specialklub
 • Du har gennemført Basiskursus eller Opdrætteruddannelsen

Der undervises i følgende stof

Indlæring

 • Indlæringsteori, klassisk og operant betingning m.m.
 • Indlæringsstrategier og indlæringsmetoder
 • Belønningsbrug og belønningsmetoder
 • Timing, kriterier, frekvens
 • Shaping og targeting
 • Signaler og signalforståelse

Praktisk træning

 • Grundtræningsøvelser
 • Almene færdigheder

Adfærd

 • Hvalpens udvikling
 • Hundens sprog
 • Hund/menneske relation

Undervisning

 • Formidling og undervisning
 • Undervisningsteknik
 • Undervisningsplanlægning

Forventninger til dig under uddannelse

DKKs Grunduddannelse er der, hvor du bliver klædt på med teori og får baggrunden for, hvordan vi træner hund. Uddannelsen er koncentreret, og derfor ligger en del af din uddannelse udenfor de weekender, hvor vi mødes.

Du skal selv medbringe udstyr til træning på weekenderne. Du får udleveret en udstyrsliste ved uddannelsen start. Der kræves ikke dyrt eller avanceret udstyr til uddannelsen.

Forberedelse og tidsforbrug

Du skal regne med at der skal bruges tid på forberedelse inden weekenderne. Du får en læseplan udleveret ved uddannelsen start. Herudover skal du afsætte tid til at træne med din egen hund, og du skal have tid til at lave både praktiske videoopgaver og skriftlige opgaver undervejs. Hvis du vælger at tage hele forløbet inkl. weekend 5, skal du også gå i praktik på en træningsplads.

Undervejs i uddannelsen forventes det, at du deltager aktivt og møder forberedt op til undervisningen. Du skal have adgang til en hund under hele uddannelsen, som du forventes at træne med imellem undervisningsweekenderne. Hvis du ikke selv har hund, kan du bruge en lånehund, som skal være den samme hund i hele forløbet.

Hund på uddannelsen

Alle hunde kan tages med på uddannelsen, bare den er sund og rask, trænbar og ikke har adfærdsproblemer, såsom at reagere på andre hunde og mennesker. Hunden skal kunne indgå i almindelig træning og under undervisningen skal hunden kunne opholde sig i bilen eller i et bur i lokalet, uden at det forstyrrer undervisningen.

Underviserne forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet for en elev, hvis forventningerne ikke indfries.

Hvad skal der til for at bestå

For at bestå Grunduddannelsen skal du:

 • Deltage aktivt i undervisningen
 • Max have én fraværsdag over de fire weekender af Grunduddannelsen
 • Gennemføre de skriftlige opgaver undervejs
 • Bestå en skriftlig online eksamen, som ligger efter 4. weekend
 • Aflevere og have godkendt videooptagelse af alle praktiske træningsopgaver
 • Have godkendt praktisk visning af øvelser på udvalgte kursusdage

Deltager du i Weekend 5 (hvalpespecialeweekend), skal den gennemføres og bestås før du bliver autoriseret til at undervise.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem