MENU

Agility-instruktør

Adgangskrav til at blive agility-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive agility-instruktør.

 • Du er medlem af DKK
 • Du er myndig (18 år)
 • Du har bestået DKK’s basiskursus (der gives merit for gennemført DKK-opdrætteruddannelse)
 • Du har sat dig ind i FCI regelsæt og guidelines
 • Du skal have kendskab til og forståelse for konkurrencebetingelserne for DKK’s/DCH's agilityprogram
 • Du har konkurrenceerfaring (DKK/DCH officielle konkurrencer) igennem mindst 2 år
 • Du besidder en generel fornuftig fremtræden
 • Du er blevet indstillet til uddannelsen af en DKK-kreds, en specialklub eller en agilityforening
 • Du har indgået en samarbejdsaftale med en klub eller en instruktør om at gå føl (hvis kredsen ikke tilbyder agility, kan du alliere dig med andre kredse/klubber.) Udvalget kan give dispensation for føltjeneste, hvis aspiranten kan påvise, at denne har undervist i agility på forskellige niveauer i en årrække, afholdt kurser samt selv deltaget på agility-kurser. Klubbens ansvar (se herunder) skal derefter også kunne indfries af aspiranten.
 • Du kan tegne banetegninger i digitalt program (klubben stiller dette til rådighed). Der findes gratis programmer og købeprogrammer.
  - Er aspiranten ikke computer kyndig, kan der til agilityudvalget søges om dispensation, men der opfordres til at benytte disse programmer

Forventninger til indstillende kreds, klub eller selvstændige instruktører:

Kan du som kreds eller klub nikke genkendende til samtlige af nedenstående punkter? Så kan du indstille aspirant til agilityinstruktør-uddannelsen.

 • Sikre at aspiranten har læst og forstår agilityreglerne
 • Sikre at aspiranten har deltaget som observatør på et hvalpemotivations-hold
 • Sikre at aspiranten har været med til at arrangere et agilitystævne eller være hjælper til et agilitystævne
 • Sikre at aspiranten kan afholde en infoaften for nye medlemmer af klubben
  - hvis klubben tilbyder dette for medlemmerne
 • Sikre at aspiranten har gennemgået sikkerhed af agilityforhindringer
 • Sikre at aspiranten lærer at opstille en ”fuld” agilitybane med rette mål
 • Sikre at aspiranten er informeret omkring digitale banetegningsprogrammer, og om hvordan de virker
 • Tilbyde efteruddannelse til uddannede agilityinstruktører
 • - Hele uddannelsesbeløbet indbetales ved kursus start

For at blive agility-instruktør skal du:

 • Gennemføre DKK´s agility-instruktørweekender
 • Bestå henholdsvis den skriftlige/mundtlige prøve og den praktiske.

Uddannelsesplan for agilityinstruktør-uddannlsen:

1_AG-udd_2019.JPG#asset:173312

Den afsluttende prøve

Prøven afholdes den sidste søndag i uddannelsen

Fremlæggelse af en banebegningsopgave ( bane indsendes 14. dage før til censorerne )

Eksamen består af en mundtlig og skriftlig opgave.

Prøven gennemføres og bedømmes af personer udpeget af DKK´s agilityudvalg

Når prøven er afsluttet og du har bestået, sender DKK´s agilityudvalg en indstilling til DKKs bestyrelse for endelig autorisation.

Som bevis på autorisationen udstedes en instruktørlegitimation. Denne legitimation giver endvidere indehaveren fri adgang til udstillinger og prøver arrangeret af de nordiske kennelklubber og tilsluttede klubber.


Sekretær for agilityudvalget Helle Larssen: hela@dkk.dk

Sekretær for uddannelsesudvalget Pia Paulsen: pipa@dkk.dk

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem