Hvem kan blive agility-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive agility-instruktør.

  • Du er medlem af DKK
  • Du er fyldt 18 år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet
  • Du har bestået DKK’s basiskursus (der gives merit for gennemført DKK-opdrætteruddannelse)
  • Skal have kendskab til og forståelse for konkurrencebetingelserne for DKK’s/DcH´s agilityprogrammer samt sætter sig ind i FCI´s agility-regelsæt og guidelines
  • Du har konkurreret i agility med egen hund ved officielle DKK/DcH-arrangementer og har erfaring med agility igennem mindst 2 år
  • Du er blevet indstillet til uddannelsen af en DKK-kreds, en specialklub eller en agilityforening
  • Du har indgået en samarbejdsaftale med en klub eller en instruktør om at gå føl (hvis kredsen ikke tilbyder agility, kan du alliere dig med andre kredse/klubber.) Udvalget kan give dispensation for føltjeneste, hvis aspiranten kan påvise, at denne har undervist i agility på forskellige niveauer i en årrække, afholdt kurser samt selv deltaget på agility-kurser. Klubbens ansvar (se herunder) skal derefter også kunne indfries af aspiranten.
  • Kan tegne banetegner i et digitalt program (den indstillende klub skal stille dette til rådighed). Er aspiranten ikke computer-kyndig, kan der til agilityudvalget søges om dispensation, men der opfordres til at benytte disse programmer.