Adgangskrav til at blive agility-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive agility-instruktør.

 • Du er medlem af DKK
 • Du er myndig (18 år)
 • Du har bestået DKK’s basiskursus (der gives merit for gennemført DKK-opdrætteruddannelse)
 • Du har sat dig ind i FCI regelsæt og guidelines
 • Du skal have kendskab til og forståelse for konkurrencebetingelserne for DKK’s/DCH's agilityprogram
 • Du har konkurrenceerfaring (DKK/DCH officielle konkurrencer)
 • Du besidder en generel fornuftig fremtræden
 • Du er blevet indstillet til uddannelsen af en DKK-kreds, en specialklub eller en agilityforening
 • Du har indgået en samarbejdsaftale med en klub eller en instruktør om at gå føl (hvis kredsen ikke tilbyder agility, kan du alliere dig med andre kredse/klubber.) Udvalget kan give dispensation for føltjeneste, hvis aspiranten kan påvise, at denne har undervist i agility på forskellige niveauer i en årrække, afholdt kurser samt selv deltaget på agility-kurser. Klubbens ansvar (se herunder) skal derefter også kunne indfries af aspiranten.
 • Du kan tegne banetegninger i digitalt program (klubben stiller dette til rådighed). Der findes gratis programmer og købeprogrammer.
  - Er aspiranten ikke computer kyndig, kan der til agilityudvalget søges om dispensation, men der opfordres til at benytte disse programmer
 • Du indgår i et samarbejde med en klub eller instruktør om at gå føl
  - Hvis kredsen ikke har agility, allieres der med andre kredse/klubber.
  *Dispensation kan gives hvis: Den ønskede aspirant kan påvise, at denne har undervist i agility på forskellige niveauer i en årrækker og har afholdt kurser. samt selv deltaget på agility kurser. "Klubbens ansvar" skal derefter også kunne indfries af kursisten.