MENU

Agility-instruktør

Adgangskrav til at blive agility-instruktør?

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive agility-instruktør.

 • Du er medlem af DKK
 • Du er myndig (18 år)
 • Du har bestået DKK’s basiskursus (der gives merit for gennemført DKK-opdrætteruddannelse)
 • Du har sat dig ind i FCI regelsæt og guidelines
 • Du skal have kendskab til og forståelse for konkurrencebetingelserne for DKK’s/DCH's agilityprogram
 • Du har konkurrenceerfaring (DKK/DCH officielle konkurrencer) igennem mindst 2 år
 • Du besidder en generel fornuftig fremtræden
 • Du er blevet indstillet til uddannelsen af en DKK-kreds, en specialklub eller en agilityforening
 • Du har indgået en samarbejdsaftale med en klub eller en instruktør om at gå føl (hvis kredsen ikke tilbyder agility, kan du alliere dig med andre kredse/klubber.) Udvalget kan give dispensation for føltjeneste, hvis aspiranten kan påvise, at denne har undervist i agility på forskellige niveauer i en årrække, afholdt kurser samt selv deltaget på agility-kurser. Klubbens ansvar (se herunder) skal derefter også kunne indfries af aspiranten.
 • Du kan tegne banetegninger i digitalt program (klubben stiller dette til rådighed). Der findes gratis programmer og købeprogrammer.
  - Er aspiranten ikke computer kyndig, kan der til agilityudvalget søges om dispensation, men der opfordres til at benytte disse programmer

Forventninger til indstillende kreds, klub eller selvstændige instruktører:

Kan du som kreds eller klub nikke genkendende til samtlige af nedenstående punkter? Så kan du indstille aspirant til agilityinstruktør-uddannelsen.

 • Sikre at aspiranten har læst og forstår agilityreglerne
 • Sikre at aspiranten har deltaget som observatør på et hvalpemotivations-hold
 • Sikre at aspiranten har været med til at arrangere et agilitystævne eller være hjælper til et agilitystævne
 • Sikre at aspiranten kan afholde en infoaften for nye medlemmer af klubben
  - hvis klubben tilbyder dette for medlemmerne
 • Sikre at aspiranten har gennemgået sikkerhed af agilityforhindringer
 • Sikre at aspiranten lærer at opstille en ”fuld” agilitybane med rette mål
 • Sikre at aspiranten er informeret omkring digitale banetegningsprogrammer, og om hvordan de virker
 • Tilbyde efteruddannelse til uddannede agilityinstruktører
 • - Hele uddannelsesbeløbet indbetales ved kursus start

For at blive agility-instruktør skal du:

 • Gennemføre DKK´s agility-instruktørweekender
 • Bestå henholdsvis den skriftlige/mundtlige prøve og den praktiske.

Uddannelsesplan for agilityinstruktør-uddannlsen:

1_AG-udd_2019.JPG#asset:173312

Spørgsmål/Svar

Hvordan forløber praktikperioden?

Praktikperioden består af mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde.

Det er kredsenes/specialklubbernes DKK autoriserede instruktører som har ansvaret for, at du lærer at tilrettelægge og gennemføre et kursusforløb.

Efterhånden skal du kunne forestå mere og mere af undervisningen selv, men stadig med den DKK autoriserede instruktør som ansvarlig for undervisningen.

Det er ikke nødvendigvis den samme DKK autoriserede instruktør, som er ansvarlig for hele din praktiktid. Du skal i praktikperioden også have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en teorilektion.

Instruktøren er ansvarlig for, at du undervises i korrekte indlæringsprincipper, samt at der tages hensyn til de forskellige hundetyper og hundeførernes forskellige erfaringsniveau.

Instruktøren anbefaler dig til den afsluttende prøve, men beslutning om den endelige indstilling træffes af kredsen. For andre foreninger træffes beslutningen af de personer, der står for instruktøruddannelsen.

Den afsluttende prøve

Prøven afholdes over en dag (lørdag eller søndag).

Den afsluttende prøve består af en skriftlig, en mundtlig og en praktisk del, hvor følgende emner vil blive behandlet:

 • Fremlæggelse af en banetegningsopgave (bl.a. sværhedsgrad og handlingsmuligheder)
 • Konkurrenceregler (forhindringer/bedømmelse)
 • Indlæringsprincipper (handling og kropssprog)
 • Instruktøren mangeartede opgaver
 • Instruktion af kursister via videooptagelser fra undervisningssituationer
 • Prøve i udfærdigelse af papirer, protokoller, dommersedler og resultatlister
 • Spørgsmål i forbindelse med ting som er gennemgået på forberedelseskurset, f.eks. regler for instruktøruddannelse i DKK, problemløsning, undervisningsmetodik, afholdelse af teoriaften m.m.

Det er en god ide at medbringe lommeregner, saks samt blyant og viskelæder.

Prøven gennemføres og bedømmes af personer udpeget af DKK´s agilityudvalg.

Når prøven er afsluttet og du har bestået, sender DKK´s agilityudvalg en indstilling til DKKs bestyrelse for endelig autorisation.

Som bevis på autorisationen udstedes en instruktørlegitimation. Denne legitimation giver endvidere indehaveren fri adgang til udstillinger og prøver arrangeret af de nordiske kennelklubber og tilsluttede klubber.

DKK´s agilityudvalg har nedsat en ad hoc gruppe til gennemførelse af agilityinstruktør-uddannelserne, og du er altid velkommen til at rette henvendelse til disse personer:

Sekretær for agilityudvalget Helle Larssen: hela@dkk.dk

Sekretær for uddannselsesudvalget Pia Paulsen: pipa@dkk.dk

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem