MENU

Hundeholderuddannelse

Hvis du er erhvervsmæssig opdrætter, skal du gennemgå den lovpligtige Hundeholderuddannelse. Her kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen.

Erhvervsmæssig opdrætter eller hundepension

Er du erhvervsmæssig opdrætter, dvs. at du opdrætter tre eller flere kuld hvalpe om året på tre eller flere tæver, er du omfattet af Bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt opdræt af og handel med hunde.

Den siger bl.a., at der er et uddannelseskrav for alle personer, der er omfattet af bekendtgørelsen. Det er Justitsministeriet, der har formuleret, hvad uddannelsen skulle indeholde af fag/emner, og Dansk Kennel Klub tilbyder denne uddannelse, som vi kalder Den lovpligtige hundeholderuddannelse til alle - også til personer, der ikke er medlemmer af DKK.

Uddannelsen løber over to weekender:

Modul 1-2-3 (Adfærd 1, Genetik og Reproduktion) foregår lørdag eftermiddag 13.30 - 17.00 og søndag kl. 09.00 - 17.30 (overnatning er ikke inkluderet).

Modul 4-5-6 (Adfærd 2, Regler og rammer for hundehold, Hundens røgt og pleje) foregår lørdag kl. 09.00 - 22.00 og søndag kl. 09.00 - 16.30. På dette hold er det altid muligt at købe kurset både med eller uden overnatning.

Bemærk, at det er ligegyldigt, i hvilken rækkefølge du gennemfører modul 1-2-3 og modul 4-5-6.

Er du medlem af DKK, og har du i forvejen taget DKK´s Opdrætteruddannelse, skal du kun tilmelde dig modul 4-5-6, da du allerede i Opdrætteruddannelsen har taget modul 1-2-3.

Dvs. for DKK-medlemmer er Opdrætteruddannelsen+ Hundeholderuddannelsens modul 4-5-6 lig med Den lovpligtige hundeholderuddannelse.

Underviserne

Læs om Underviserne på Hundeholderuddannelsen

Indhold i de forskellige moduler

Adfærd 1

Hvad har du egentlig brug for at vide om hunden som art for at kunne tilbyde den et godt liv? Kurset lærer dig hvad der karakteriserer et dyr som både er et flokdyr og et rovdyr. Du får også viden om hvordan hunden udvikler sig fra hvalp til voksen, og hvorfor opdrætteren er nøgleperson i forhold til prægning og socialisering. Du får inspiration til hvordan du kan berige miljøet for dine hunde. Hundens mentale egenskaber er i høj grad arvelige. DKK´s mentalbeskrivelse er et godt redskab til at få indsigt i hvad dine hunde indeholder - ikke mindst dine avlshunde.

Adfærd 2

Hvilken adfærd er karakteristisk for de forskellige grupper af hunderacer? Hvordan kan racekarakteristika ligge til grund for eventuelle "adfærdsproblemer"?Kurset lærer dig, hvordan vi igennem forståelse for hundens oprindelige brugsformål kan give den et godt liv og håndtere dens særlige adfærd og behov hensigstsmæssigt, herunder racekendskab, hundens rolle i familien, stress, miljøpåvirkninger, almindelige adfærdsproblemer, årsager, forebyggelse og håndtering.

Genetik

Grundlæggende teori om gener og arvelighed. Vha aktuelle eksempler indenfor arvelige sygdomme og pelsfarver, bliver deltagerne fortrolige med de vigtigste genetiske begreber. Populationsgenetikken bliver også berørt, herunder betydningen af indavl, matadoravl og genetisk variation.

Reproduktion

På kurset gennemgås det normale såvel som det unormale forløb af parring, drægtighed, fødsel samt den første tid med hvalpene. Der vil være masser af nyttig viden at hente på kurset, såvel for den erfarne opdrætter som for den, der står over for at skulle opdrætte sit første kuld.

Regler og rammer for hundehold

Der er mange måder at holde hund på. Lovgivningen sætter nogle rammer - ikke mindst hvis ens hundehold er omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt opdræt af og handel med hunde. Kurset giver dig et overblik over lovkravene, samt indsamler og formidler gode idéer til kennelindretning, miljøberigelse, affaldshåndtering, hygiejne mv.

Hundens røgt og pleje

Kurset formidler et overblik over hundens grundlæggende anatomi: skelettet og de indre organers funktion, samt hvad der skal til, for at holde en hund sund og rask. Den grundlæggende ernærings lære bliver gennemgået, ligesom de vigtigste smitsomme sygdomme og deres forebyggelse i form af fx vaccination og orme-behandling. Endelig får deltagerne et indblik i hvordan de kan yde førstehjælp til akut syge eller tilskadekomne dyr. Kurset har endvidere fokus på den grundlæggende soignering og pleje af forskellige pelstyper. Der vil blive lagt vægt på at deltagerne ikke kun tilegner sig viden personligt - men at de også får indblik i hvordan deres viden kan videreformidles til kommende hvalpekøbere. Det nye lovkrav om at der skal følge en pasnings-vejledning med, når et dyr overdrages til ny ejer, vil blive gennemgået. Vi skal se eksempler på pasnings vejledninger og deltagerne vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med dagens emner: Sundhedstjek, pasnings vejledninger, overdragelse af hvalp til køber, transport af hunde.

Kend forskellen på Hundeholder- kontra Opdrætteruddannelse

Kender du forskellen på Hundeholder- kontra Opdrætteruddannelse

Tilmelding

Tilmelding foregår via hundeweb.dk.

  • Vælg Kurser
  • Vælg Hundeholderuddannelse.
  • Klik "Læs mere" ud for det ønskede hold og derefter på "Online tilmelding".

Når du har udfyldt felterne og betalt, er du tilmeldt det ønskede kursus.

Ca. 10 dage før kurset afholdes, udsendes der pr. email et brev med praktiske oplysninger samt en deltagerliste med kursisternes navn/adresse/tlf/email på.

Spørgsmål til uddannelsen?

Kontakt kursus-sekretær Tine Miang

Telefon: 56188101
E-mail: timi@dkk.dk

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem