Krav til dommerelever

Som hundefører
Ansøger skal have ført 2 hunde til 1 præmie på 400m/20 ti. og minimum én hund til 1 præmie på 1.000 m./20 ti. 
Hundene må ikke være ført til præmiering under andre førere.

Som menneske
Skal have menneskelige, sociale og etiske egenskaber, der gør personen egnet til at dømme og vejlede andre.
Vedkommende skal kunne udtrykke sig klart i skrift og tale samt agere klarsynet under pres.

Som jæger
Skal have erfaring fra praktisk jagt på klovbærende vildt. Eleven skal have udvist interesse for
schweissarbejdet gennem min. 4 år enten som hundefører, prøveleder eller stifinder på prøver.

Indstilling til uddannelsen

Bestyrelsen i DKK’s specialklubber eller DKK’s kredse indstiller efter bestyrelsens vurdering egnede dommeremner til DKK’s schweisshundeudvalg.

Indstillingen vedlægges personens ansøgning.

Du kan finde de komplette regler for indstilling og gennemførelse af uddannelsen til schweissprøve dommer i sektionen Nyttige dokumenter nedenfor