Når der bliver behov for at igangsætte endnu et hold dommere, vil dette blive annonceret på Facebook og på hjemmesiden under Nose Work/nyheder, samt hvad det indebærer.