MENU

HTM-dommer

Forud for at blive HTM-dommer skal du gennemgå forløbet som beskrives her.

Dommeruddannelsen består af følgende elementer

  • Elevkursus
  • Praktik
  • Eksamen

Elevkurset består af:

Etik og opførsel
Bedømmelseskriterier/pointgivning
Forskel på HTM og FS
Koreografi
Musikvalg og fortolkning
Konkurrenceafvikling

Praktikdelen består af:
Dommereleven skal dømme med på mindst 5 konkurrencer i HTM og 5 i FS og hos mindst to forskellige førstebedømmere.
Dommerelevens bedømmelse afleveres til førstebedømmeren før konkurrencens resultat offentliggøres.
Når hele arrangementet er afsluttet skal førstebedømmeren og eleven sammen gennemgå bedømmelserne og førstebedømmeren skal meddele sin bedømmelse af eleven til eleven selv og det ansvarlige udvalg. Når eleven er indstillet af mindst tre forskellige bedømmere, kan det ansvarlige udvalg indstille eleven til eksamen.

Eksamen

Til dommereksamen skal eleven dømme 3 HTM programmer fra mindst to forskellige klasser og 3 FS programmer fra mindst to forskellige klasser. Disse programmer kan være på video/DVD af god kvalitet eller udført ”live” af inviterede handlere og hunde. Programmerne bedømmes ligeledes af to allerede godkendte dommere.
Efter bedømmelsen gennemgår eleven sine bedømmelser sammen med de to dommere, der bør stille spørgsmål til elevens bedømmelse og sørge for at eleven kan argumenterer for sine beslutninger og bedømmelser. Der er desuden en skriftlig prøve.
De uddannede dommere er udpeget af det ansvarlige udvalg og skal efter prøvens afslutning meddele deres indstilling
til eleven og udvalget.

Det er et krav at du er medlem af DKK.


Dommerautorisationen udstedes af DKK´s bestyrelse efter indstilling fra det ansvarlige udvalg..

Eksamen

Til dommereksamen skal eleven dømme 3 HTM programmer fra mindst to forskellige klasser og 3 FS programmer fra mindst to forskellige klasser. Disse programmer kan være på video/DVD af god kvalitet eller udført ”live” af inviterede handlere og hunde. Programmerne bedømmes ligeledes af to allerede godkendte dommere.
Efter bedømmelsen gennemgår eleven sine bedømmelser sammen med de to dommere, der bør stille spørgsmål til elevens bedømmelse og sørge for at eleven kan argumenterer for sine beslutninger og bedømmelser. Der er desuden en skriftlig prøve.
De uddannede dommere er udpeget af det ansvarlige udvalg og skal efter prøvens afslutning meddele deres indstilling
til eleven og udvalget.

Det er et krav at du er medlem af DKK.
Dommerautorisationen udstedes af DKK´s bestyrelse efter indstilling fra det ansvarlige udvalg..

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem