MENU

Brugsdommer

Ønsker du at uddanne dig som brugsdommer, kan du læse mere om kravene til dig og indholdet i uddannelsen her.

Selve uddannelsen

DKK's regler for uddannelse som brugsprøvedommer bestemmer uddannelsesforløbet.

Når et medlem via sin specialklub ansøger om at påbegynde uddannelsen som brugsprøvedommer, skal vedkommendes data forelægges DKK's BHU. BHU undersøger via DKKs bestyrelse og administration, om der er organisatoriske, disciplinære eller dyreværnsmæssige forhold der gør, at en uddannelse ikke vil kunne påbegyndes.

Omkostninger ved uddannelsen afholdes af aspiranten.
BHU fastlægger regler for afvikling, udførelse og bedømmelse af dommerprøver.

Godkendelse

Efter endt uddannelse med godt resultat indstiller BHU aspiranten til godkendelse i DKKs bestyrelse. Det er bestyrelsen, som endeligt autoriserer aspiranten.

En aspirant godkendes til at dømme alle de prøver, der er godkendt af DKK til aflæggelse i de specialklubber og samarbejdende foreninger, der er med i BHU-samarbejdet.

Når du er godkendt brugsprøvedommer

Så optages du på BHUs brugsprøvedommerliste og er herefter berettiget til at bedømme alle DKK godkendte hunderacer, der stiller til en brugsprøve. Du optages ligeledes på FCI's liste over godkendte brugsprøvedommere.

Officielle prøver aflagt ved en DKK/FCI godkendtbrugsprøvedommer har gyldighed i hele FCI, og prøverne er berettiget til optagelse i DKKs præmieregister "Hundeweb".

Hvordan opretholder jeg min godkendelse som brugsprøvedommer?

For at opretholde status som brugsprøvedommer skal du:

  • Fortsat have medlemskab af DKK,
  • Deltage i mindst ét af BHU afholdt eller godkendt dommermøde over en periode på 3 år.
  • Inden for 2 år have dømt ved prøver eller konkurrencer, der er godkendt af DKK eller en af DKK godkendt specialklub eller samarbejdende forening.

BHU kan på given foranledning, indkalde en brugsprøvedommer til efteruddannelse og om fornødent en ny dommerprøve. Dette bør, så vidt det er muligt ske i samråd med den berørte specialklub eller samarbejdende forening.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem