MENU

Lydighedsprøver i DKK

Vil du konkurrere i Lydighed i DKK? Så er der et par regler og krav, du og din hund skal leve op til. Det kan du læse meget mere om herunder.

Alle hunde kan deltage i lydighed – uanset om de er stambogsført i DKK eller ej.

Resultatbog

Alle hunde, der skal deltage i Lydighedsprøve i DKK, skal have en resultatbog udstedt af DKK eller en anden FCI-anerkendt kennel klub. Resultatbogen skal være påtegnet hundens stambogsnummer eller - for ikke DKK/FCI-stambogsførte-hunde - et såkaldt startnummer.

Resultatbogen skal fremvises på konkurrencedagen. Hunde uden FCI-anerkendt resultatbog til lydighed kan desværre ikke deltage.

I resultatbogen, der har sider til såvel officielle som uofficielle klasser, skal hundens resultater indføres og underskrives af dommeren. Sekretæren på prøvedagen benytter de tidligere opnåede resultater til at tjekke, om hunden f.eks. er berettiget til oprykninger eller titler.

Resultatbogen kan købes i DKK´s webshop

Startnummer

Hvis din hund ikke har en DKK-stambog, skal du have et startnummer for at kunne deltage. Dette kan du købe i DKK's webshop.

Når du har betalt for dit startnummer skal du indsende en blanket til os med alle oplysningerne om den hund du ønsker at bestille startnummer til.
Du kan hente blanketten her
. Indsend den udfyldte blanket til post@dkk.dk

Gebyr for oprettelse af startnummer er kr. 55,- (din hund bliver samtidig oprettet i hundeweb til brug ved andre konkurrencer og prøver i DKK).

Før du tilmelder

En hund skal tilmeldes i god tid før en prøve afholdes. Du kan tilmelde LP-konkurrencer via www.hundeweb.dk.

Ejeren af en hund samt eventuel adresse ændring skal være registreret i DKK, før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse.

Til DKK’s arrangementer er der 1 tilmeldelsesfrist til standard gebyr, og en sen tilmeldelsesfrist til et forhøjet gebyr. Der lukkes dog for tilmeldinger, når det maximale antal mulige hunde er nået.

Vildtkløer & halekupering

Halekuperede hunde (undtagen racerne breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla og weimarener) født efter 1. juni 1996, må ifølge dansk lovgivning ikke deltage i prøver. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på at hunden er født stumphalet.

Det er endvidere i Danmark forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping

Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Drægtige tæver kan ikke deltage i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. Steriliserede tæver må gerne deltage.

Hunde, som skal til LP skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.

For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før arrangementsdagen. En positiv titermåling, der viser at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Dokumentation for vaccination/titermåling skal medbringes på udstillingen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund forvolder. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab.

Det er forbudt at behandle hunde med stoffer der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000, der mistes, såfremt testen er negativ.

Kirurgisk kastrerede hanhunde, samt hanhunde der er kryptorchide (dvs. at den ene eller begge testikler ikke er til stede i pungen) må gerne deltage. Kemisk kastration er omfattet af DKK’s dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må
derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden (gælder kun DKK registrerede hunde).

Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arrangøren af det pågældende arrangement. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen.

Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK’s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping.

Sundhedsudvalgets afgørelse sendes til DKK’s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love.
Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s lov.

Vil du vide mere om lydighed?

Så kan du læse meget mere i reglementerne herunder

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Resultatbog LP

60,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem