MENU

Conni Jakobsens mindefond

Tidligere repræsentant for jagthunde i DKK’s bestyrelse og formand for ungdomsudvalget Conni Jakobsen valgte kort inden sin bortgang i 2019 at donere penge til at fortsætte ungdomsarbejdet i DKK. Derudover valgte Connis mand, Ib Jakobsen – i trit med hendes ønske om fortsættelse af ungdomsarbejdet – at donere de penge, der blev samlet ind af hundefolk i forbindelse med Connis begravelse.

Disse midler danner grundlaget for ”Conni Jakobsens mindefond”, som vil styres af DKK’s ungdomsudvalg og yde økonomisk støtte til arrangementer eller tiltag i DKK-regi (herunder også DKK’s kredse og specialklubber tilknyttet DKK) forbeholdt børn og unge mennesker med deres hunde.

Økonomisk støtte ydes også til enkeltpersoner, der måtte ønske deltagelse i et ungdomsrelateret arrangement, men af en årsag ikke besidder de nødvendige økonomiske midler.

Legater kan variere i størrelse, men der udbetales maksimalt 5.000 DKK pr. ansøgning. Desuden skal der ansøges om minimum 500 DKK. Legaternes størrelse afgøres på grundlag af arrangementets/tiltagets kreativitet, forventede antal deltagere, samt økonomi.

Ansøgning af legat skal indeholde følgende elementer for at blive behandlet:

  • Kontaktinformation på projektets tovholder/ansøgeren.
  • Beskrivelse af arrangementet/tiltaget/andet
  • Motiveret ansøgning for hvorfor netop dét projekt/ansøgeren skal støttes
  • Foreløbig økonomisk plan, samt anslået antal deltagere (ved arrangement)
  • Ønsket størrelse legat
  • Samtykkeerklæring fra projektets tovholder/ansøgeren om, at informationerne må behandles

Der kan ansøges to gange årligt, men der skal forventes 6-8 ugers behandlingstid på en ansøgning. Udvalget forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, hvis støtte ikke anses som nødvendig eller retmæssig.

Ansøgning sendes til kaje@dkk.dk.

Forestående ansøgningsfrister

  • 1. marts 2024
  • 1. september 2024

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem