Disse midler danner grundlaget for ”Conni Jakobsens mindefond”, som vil styres af DKK’s ungdomsudvalg og yde økonomisk støtte til arrangementer eller tiltag i DKK-regi (herunder også DKK’s kredse og specialklubber tilknyttet DKK) forbeholdt børn og unge mennesker med deres hunde.
Økonomisk støtte ydes også til enkeltpersoner, der måtte ønske deltagelse i et ungdomsrelateret arrangement, men af en årsag ikke besidder de nødvendige økonomiske midler.

Legater kan variere i størrelse, men der udbetales maksimalt 5.000 DKK pr. ansøgning. Desuden skal der ansøges om minimum 500 DKK. Legaternes størrelse afgøres på grundlag af arrangementets/tiltagets kreativitet, forventede antal deltagere, samt økonomi.

Ansøgning af legat skal indeholde følgende elementer for at blive behandlet:

  • Kontaktinformation på projektets tovholder/ansøgeren.
  • Beskrivelse af arrangementet/tiltaget/andet
  • Motiveret ansøgning for hvorfor netop dét projekt/ansøgeren skal støttes
  • Foreløbig økonomisk plan, samt anslået antal deltagere (ved arrangement)
  • Ønsket størrelse legat
  • Samtykkeerklæring fra projektets tovholder/ansøgeren om, at informationerne må behandles

Der kan ansøges to gange årligt, men der skal forventes 6-8 ugers behandlingstid på en ansøgning. Udvalget forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, hvis støtte ikke anses som nødvendig eller retmæssig.
Ansøgning sendes til kaje@dkk.dk.

Forestående ansøgningsfrister:

  • 1. marts 2022
  • 1. september 2022