MENU

Nyheder om agility

Her på siden kan du læse nyt om agility i DKK.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Er du interesseret i at blive opdateret løbende om, hvad der sker indenfor DKK-agility?

tilmeld dig DKK´s nyhedsbrev her

Tilmeld dig med navn, adresse og email og klik af ud for det eller de aktivitetsområder, du er interesseret i at følge med i.

Vi lover ikke at fylde din indbakke med ligegyldigheder.

Men fortryder du din tilmelding til vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid nemt afmelde igen. Det gør du i bunden af det seneste nyhedsbrev, du har modtaget fra os. Her kan du også ændre dine præferencer, hvis der er andre interesseområder, du hellere vil høre fra.

Nyhedsbreve fra DKK´s agilityudvalg

Oktober 2023 - Nye tiltag vedrørende DM og Årets hold

Dommeraspiranter

De nye dommeraspiranter der vil være at finde ude på agilitybanerne:
Tag godt imod Sabine Serwin, Christian Zahle Madsen, Daniel Elling Eichler, Annemette H. K. Jefferies.

Agility instruktøruddannelse

Vi vil gerne lige mærke pulsen på hvor mange der ønsker at komme i gang med agility instruktøruddannelsen. De seneste par år har vi haft store hold, så er der belæg for at starte hold op? Ønsker du at kommer i gang med agility instruktøruddannelsen, eller vil du som klub tilmelde nogle nye aspiranter til uddannelsen, så send en mail til agilityudvalgets sekretær.
Helle Larssen HeLa@dkk.dk.

Danmarks mesterskab 2024 – ændring af regler

Sidste år ændrede vi reglerne til, at alle stævner i perioden 1/10 – 2. weekend i august talte til DM point. På den måde var flere muligheder for at opnå point. Når vi kigger på statistik fra årene 2019, 2022 & 2023 kan vi konstatere at der stort set ingen ændring er sket i antallet af deltagere, hverken på hold eller Individuelt.

Vi har fået den nye højde Intermediate, denne klasse er stadig lille her i Danmark, men forhåbentlig under udvikling.

Udvalget mener stadig at man skal kvalificere sig for at kunne deltage ved DM, da det skal være noget ekstraordinært at deltage i.

Individuel – ændring i point og afholdelse af DM.

Udvalget har besluttet af følgende regler træder i kraft pr. 1. oktober 2023 (dato hvor kvalifikationen for 2024 starter).
For at kvalificere sig til DM individuelt kræves 4 point hvoraf der skal opnås minimum 2 point i AG.

Point gives således:
Klasse 2: 1 1/2. point for et fejlfrit løb
Klasse 3: 2 point for et fejlfrit løb

Til selve Danmarksmesterskabet vil der være 3 løb, 1 spring og 1 agility hvor ekvipagen skal kvalificere sig til finalen (i finalen, der er et agilityløb, er alle er nulstillet).
Selve regelsættet om hvordan man kvalificeres til finalen er under udarbejdelse.

DM Hold – Nyt setup

Et hold består af 4 ekvipager, alle ekvipager skal have deltaget ved min. 1 udtagelsesstævne for at holdet kan kvalificere sig til DM holdfinalen. Holdkonkurrencen på stævnedagen bliver afholdt som Relay/stafet på en agilitybane og der vil kun være et (1) holdløb. Til holdløbet skal 3 ekvipager løbe –den hurtige udregner kan godt se at nr. 4 også skal nå et holdløb stævne for at kunne løbe til den grande finale til Danmarks mesterskabet, hvor alle 4 ekvipager skal løbe et Relay/stafet løb og vinderen bliver Danmarksmester for hold.
Hold reglerne er ved at blive udarbejdet.

Årets hold – nyt setup

Årets hold ligner meget DM hold, med 3 ekvipager. Vi har ikke før haft ”finale” for hold, i Årets hold. Årets hold kan kun opnå point ved internationale CACIAG stævner.
Holdreglerne er ved at blive udarbejdet.

Danmarks mesterskabet vil blive afholdt hos DKK Ringsted i 2024.

Fastsættelse af Standard BaneTid

DCH & DKK agilityudvalg har modtaget flere henvendelser omkring at vi gør for lidt for bredden. Definitionen af hvem der tilhører bredde/elite kan diskuteres, men vi må sande at Danmark ikke har så mange agilityudøvere og det kan være svært at tilgodese alle. Udvalgene vil bestemt gerne gøre noget for bredden og det vi har lyttet os til, er at SBT er den faktor som der skal skrues på. Udvalgene har derfor besluttet følgende:


I klasse 1, junior og hold fastsættes SBT til 3,5 m/sek. i agility, og 4,0 m/sek. i spring.
I klasse 2 fastsættes SBT af hurtigste hund med færrest banefejl + 20% 25% oprundet til nærmeste sekund.
(Senior SBT + 5 sek.)
I klasse 3 fastsættes SBT af hurtigste hund med færrest banefejl + 15% 20% oprundet til nærmeste sekund.

Stævner på agilityevents

Det er dejligt at se så mange stævner på agilityevents. Opret endelig jeres stævner ”reservere weekenden” Der er dog lidt I skal være obs på. Der må ikke ligge CACIAG stævner i samme weekender som alm. stævner. Derfor Planlægges CACIAG stævnerne ind først (senest sidst i oktober) og derefter bliver andre stævner godkendt. Der er som regel 3-5 CACIAG stævner om året. Det har p.t været: IEC, Hvalsø, KAF, Ribe, Viby, Højme og FAK.
Der kommer snarest et lille skriv ud på agilityevents grupperne.

Flere klasse løb

Det vil nu være muligt at stævne arrangørerne kan udbyde flere klasse løb. Dvs. op til 4 klasse løb på en dag. Er du stævne arrangør er det muligt at arrangere fx 4 x agility klasser den ene dag og 4 spring klasser den anden dag, det er også muligt at mixe eller kun have spring klasser begge dage.

Juni 2023 - mesterskaber og løbslicens

European open 20.-23. juli – bliver afholdt i Danmark

Dette er et kæmpe stævne på niveau ”med verdensmesterskaberne – som er et smut værd at komme forbi og kikke på. Skulle du have noget tid til overs – er der behov for hjælpere.

Du kan se mere om stævnet her:

https://www.facebook.com/eo2023dk / www.eo2023.dk

Danmarks mesterskab den 26.-27 august

Bliver afholdt på Vilhelmsborg Ridecenter i forbindelse med hund i fokus.

Dommer er: Becci Hodson fra England. Der vil være en spring -og agility klasse individuelt, klasse 3 niveau. Vinder af spring klassen erhverver titlen Hund i fokus 23. Vinder samlet af spring og agility løbene bliver danmarksmester.

Holdklasserne vil være klasse 2 niveau.

Danmark er vært for Nordisk mesterskab i 2024

Nordisk mesterskab går på tur mellem de Nordiske lande, i år er Finland vært.

I 2024 skal Nordisk mesterskab afholdes i Danmark – sted: HUND360 / Vipperød

De indbudte dommere er: Neil Ellis – England og Gert Bruus – Danmark.
Dato: 16, 17, og 18. august

Løbslicens – ny til konkurrence

Når du skal løbe dit første dkk stævne, skal du erhverve dig en resultatbog. Denne bog kan købes hos Dansk Kennel Klub eller hos DCH. – Dernæst skal du oprette en profil i agilityeevents.dk. Løbslicens betales en gang om året. Er du medlem af Dansk kennel Klub bliver du ikke opkrævet Løbslicens. Stævnerne finder du inde på agilityevents.dk – husk din hund skal måles inden den skal starte sit første stævne. Dette kan den blive på stævne pladsen. Stævne arrangørerne opretter som regel Events på Facebook – her er det en god ide at finde disse hvor ekstra oplysninger kommer: tidsplan, hjælperplaner osv.

Hold konkurrencer husk de nye regler her for 2023

Holdet skal være det samme igennem hele udtagelsesperioden. Det er ikke tilladt

at flytte hold. Skulle holdet få et frafald må holdet finde en reserveekvipage der

ikke er/har været på andet hold i kvalifikationsåret.

December 2022 - regelændringer og fælles resultatbog

Agility udvalget har fået ny udvalgssekretær og vi vil meget gerne byde velkommen til Helle Larssen som kan kontaktes på Mail: hela@dkk.dk.

Agilityevents

Kører efterhånden rigtig godt – og ja der har været lidt bump på vejen – men vi er landet et rigtig godt sted. Tror vi alle har mange nye ideer til agilityevents, så næste step er prioritering og tid.

Regelændringer

FCI – har regelændringer hver 5 år. Det forgår således, når reglerne har været i brug 2 år, begynder FCI det 3 år at kigge på om der skal være justeringer til reglerne.
Bonnik Berthelsen er Danmarks repræsentant. – Repræsentanterne vender tilbage til deres Kennel klub´s udvalg og drøfter om de har nogle ”justeringer” til reglerne som kan tages op hos FCI. Når reglerne er godkendt af FCI og FCI bestyrelse – bliver reglerne sendt kennelklubberne. Her gennemgår de forskellige udvalg (år 4) i dette tilfælde DKK agility udvalg. De nye FCI regler. – Udover FCI reglerne kan hvert land have sit eget ”sæt” agility regler. Derfor kan man som dommer eller agility udøver komme ud for der er andre regler i de lande man fx dømmer eller starter stævner i. (normalt er det små ændringer).
Et eksempel kunne være: FCI har 5-7 meter imellem forhindringerne. Dansk ny regel 2023: 6-8 meter mellem forhindringerne.

DKK-agility udvalg har et godt samarbejde med DCH agility udvalg så derfor er de også involveret i FCI regel sæt. Dette har også krævet en del møder over året og ikke mindst et godt fælles dommerseminar som blev afholdt her i november – hvor alle dommerne fik det nye regelsæt.

De sidste rettelser er ved at blive færdiggjort også er reglerne klar til at blive sendt ud til resten af agility Danmark. De nye rettelser / tilføjelse vil være nemme at se idet de er markeret med Turkis.

Vil vi opfordre alle til at læse de nye regler godt igennem. Et par eksempler på regelændringer kan ses herunder.

 • Afstand mellem forhindringer ændres til 6-8 meter
 • Hunde under 2 år må gerne deltage international klasse men kan ikke opnå CACIAG før denne er fyldt 2 år.
 • For at opnå et certifikat i klasse 3 kræver det et fejlfrit løb og løbet er gennemført inden for tiden m/s: Agility: 4.2 m/s - Spring: 4,5 m/s
 • Buede tunneller må være op til 150 grader, (det skal være samme type tunnel i samme ring)
 • Hold konkurrencer: Skal placeres først eller sidst på stævnedagen
 • SBT Kan ændres og derfor kan resultatet på agility events først bruges når sidste hund har løbet i den pågældende klasse og resultatet dobbelt tjekket.

Nye tiltag – DM udtagelser

Udvalget ønskede at udvide DM udtagelserne så de ikke længere er begrænset til få stævner på en kort stævneperiode. Men derved en stævneperiode på 11 måneder start fra 1. oktober til 2. weekend i august. Hvor alle FCI Dkk stævner kl 2-3 er tællende til DM point. (der er ikke ændret på hvor mange point der skal haves) – vi håber derved at få flere deltagere og større konkurrence til DM på Vilhelmsborg den 26.-27. august 2023. Hold vil være klasse 2 niveau og individuel vil være klasse 3. Hold kan alle klasse 1-2-3 deltage på men holdet skal forblive det samme under alle konkurrencerne. Dvs. det er ikke muligt at skifte løbende ud. For at kvalificere sig til DM hold skal holdet have deltaget ved 2 stævner med hold konkurrence. (se gældende agility regler 2023)

Alle klubber vil kunne udbyde DM hold konkurrencer. Arrangøren skal dog placere hold konkurrencerne start eller slut på stævnedagen.

CACIAG vinderen på det dkk internationale stævne vil opnå direkte kvalifikation til DM.
- Da CACIAG vinderen anses som EXCELLENT fejlfrit løb – vil vi gerne honorere dette med den direkte kvalifikation. (DM kvalifikationen går ikke videre i rækken hvis vinderen allerede er udtaget).


Ny fælles start bog

Udvalgene (DCH & DKK) har besluttet at vi skal have en fælles start bog. Den nye bog bliver klar i løbet af 2023. Så derfor beholder du stadig din/dine gamle startbog/-bøger lidt endnu – men med lidt ændringer.

 • Hvis en hund kun har startbog i enten DcH eller DKK, skal der ikke gøres noget.
 • Vælger føreren så på et tidspunkt også at løbe i den modsatte forening, skal der blot påsættes et klistermærke med logo fra den modsatte forening på startbogen. Der løbes herefter i begge foreninger i den klasse, hunden er nået til.
 • Hvis en hund har startbog i begge foreninger, er der frit valg for hvilken startbog, der fortsættes med – og der påsættes et klistermærke med logo fra den modsatte forening, men fremover er der kun 1 startbog for hunden. Alle opnåede resultater i begge foreninger skrives sammen i den startbog, der fortsættes med, og hunden løber således herefter i begge foreninger i den højeste klasse, den er nået til.
 • Sammenskrivningen foretages af en dommer mod forevisning af begge startbøger.
 • Det bør overvejes at fortsætte med DKK-startbogen, hvis føreren ønsker at løbe på landsholdet.

Måling af hunde for at starte konkurrence


Alle hunde skal være målt inden start af sin første konkurrence. Dette gælder alle størrelser.
Hunde som i dag løber Large – skal om måles for at sikre disse er i rigtig klasse (Intermediate eller Large) Dette skal ske inden start af stævne i 2023.

Blåbær stævner

Udvalgene (DCH / DKK) har har drøftet de nye Blåbær stævner som er meget populære i Sverige og er begyndt at få indtog i Danmark også. Vi vil som agility ansvarlige gerne sikre os at dette ikke begynder at blive ”konkurrence lignede forhold”. Udvalgene arbejder på at få lavet nogle klare anbefalinger til dem som ønsker at lave Blåbærstævner. Indtil da – bør uddannet DCH /DKK instruktører / dommere ikke afholde/dømme disse stævner, hvis hundene er under 18 måneder.

Nyt landshold Team

Vi vil gerne byde Sine Rosenkrantz Lindegaard & Tom Mercebach velkommen til landshold teamet, under kyndig ledelse af Thorleif. Teamet er i gang med at etablere et nyt setup for det danske landshold. Og vil skulle håndtere VM, NM, EO. Der vil løbet af december – komme mere information omkring udtagelser for landsholdet/EO for 2023.

Udvalget vil gerne takke Susanne Rasmussen for utrolig mange års tjeneste i ledelsen, udover at bruge sin ferie har hun ydet et stort praktisk arbejde og været en uvurderlig hjælp på de store NM/VM arrangementer og det vel at mærke uden løn, men som et helt frivilligt arbejde for alle de som har udgjort landsholdet – det fortjener en stor klapsalve. Tusind tak for dit samarbejde.

European Open i Danmark 20. - 23. juli

Danmark skal afholde European open – https://eo2023.dk/

Da værtslandet får ”flere” pladser tildelt – søger vi 3-4 frivillige som vil hjælpe landshold ledelsen med det danske EO team. Kontakt: Thorleif Juul Nielsen for mere info.

Hjælpere til EO

KAF er arrangør for EO og de får brug for en masse hjælpere. Op til og under EO.
Så hold sommerferie i Danmark og få en god agility oplevelse på nært hold. KAF er i fuld gang med forberedelser til EO – tjek lige hjemmesiden og det nye seje logo https://eo2023.dk/ så vær klar med at tilmelde som hjælper. Ønsker du at ”deltage ved EO” skal du melde dig til landsholdet, der kommer mere omkring udtagelser i løbet af december.

Løbslicens


Har du husket at betale din løbslicens? Er du medlem af DKK – betaler du løbslicens via den vej – du skal blot huske at indsætte dit medlems nr. På agilityevents. Ellers vil du blive opkrævet. Dem som endnu ikke har betalt løbslicens – skal se at få den betalt. Ellers er det ikke muligt at tilmelde stævner i 2023 før Restance er betalt.

Maj 2022 - FCI nye regler 2023

Nye FCI regler er nu vedtaget for 2023. En af de største ændringer, i hvert fald for Danmark, er at hundene fremadrettet inddeles i 4 størrelser: Lille, Mellem, Intermedium, Stor.

Agility højder 2023

Navnet for den nye klasse.

Den ny højde kommer til at have betegnelsen "Intermedium" - den danske version af FCI's Intermediate.
- Lille: under 35 cm
- Mellem: 35 cm til under 43 cm
- Intermedium: 43 cm til under 48 cm
- Stor: 48 cm eller over

Med indførelsen af den nye størrelse, deles de hunde der i dag løber i Stor klasse. Hvilket betyder at alle hunde, som løber i stor klasse i dag skal måles, så de fra 2023 skal løbe i enten Stor eller Intermedium klasse. Hunde der måles til at være under 48 cm høje, skal fra 2023 løbe i Intermedium klassen. Hunde målt til over 48 cm, skal løbe i stor klasse.

Derfor skal alle med store hunde have målt deres hunde inden 2023 for at kunne starte konkurrence i 2023. Alle DKK/DCH dommere er informeret om, hvordan de skal måle hundene og skrive i resultatbøgerne. Du kan allerede nu få målt din hund.

Dommerne skriver under på, hvorvidt hunden måles til at være ”Intermedium” eller ”Stor” og anfører den nye dato (dette gælder både DCH og DKK resultatbøger).

Har du en hund som skal starte sit første stævne i 2023, skal den blot måles, inden den starter sit første stævne – målingen indskrives i resultatbogen.

Certifikater / champion

Er din hund blevet målt Intermedium – og mangler nogle certer i klasse 3, så beholder du certifikater som du har og skal opnå de sidste. Er du allerede Champion som du opnåede i stor klasse. Kan du ikke opnå certifikater i Intermedium.

CACIAG – har du allerede opnået et CACIAG i Stor klasse og din hund fremover skal løbe Intermedium, kan du stadig opnå det sidste CACIAG i Intermedium klassen (bemærk Intermedium klassen vil hedde noget forskelligt afhængig af hvilket land du starter stævner i)
læs regler for CACIAG titel på DKK hjemmeside (FCI agility Regulations)

De nye FCI regler vil blive gennemgået (af DKK samt DCH’s agilityudvalg), hvorefter regelændringerne indføres i de danske regler, således at et opdateret reglement er klar til 2023

Vi afventer forsat svar på hvordan de 4 størrelser kommer til at fungerer i reglerne for: VM, EO, NM. Vi venter i spænding – og som regel ved Facebook mediet det før agility udvalget… Så snart udvalget hører fra FCI, bliver nyheden delt som nyhedsbrev.

Hold 2023

Hvordan skal hold konkurrencerne være i 2023?
På nuværende tidspunkt, ved vi endnu ikke, hvordan fordeling af hundene bliver i Intermedium/Stor – men vi risikerer at der ikke er nok i hver klasse til en ordentlig holdkonkurrence.

 • Skal vi så blande de 2 størrelser?
 • Bør vi også gøre det i lille og mellem?
 • Hvad tænker i?

Har du en god plan for hvordan en hold konkurrence skal se ud med de nye størrelser høre vi gerne fra dig. Kontakt Channie enten på Facebook Messenger eller på mail: Channie@lazi.dk

Ny titel Dansk Champion League

Fra 2022 indførte vi en ny titel Champion League – den kan KUN opnås når ekvipagen er dansk agility & spring champion. Resultater der er opnået inden hunden blev champion kan ikke bruges til den nye titel – de skal opnås efter hunden er blevet AG/SP champion.
(LINK)

Januar 2022 - Agility, en selvstændig økonomi

Dansk Kennel Klub har traditionelt balanceret på tre indtægtsgivende ben:

 1. Registreringer og stambogsføring
 2. Medlemsabonnementer
 3. Udstillingsgebyrer

Men det koster som bekendt penge at tjene penge, og som det ser ud nu, har vi i DKK underskud på flere af vores aktiviteter.

DKK agility udgifter

Det er ingen hemmelighed at Agility har været en af de aktiviteter der hos DKK har haft underskud. Med de ca. 300 aktive udøvere der er medlem af DKK, generere vi ingen penge – og bruger flere end vi har. DKK agility udvalg har et budget på 300.000 kr. Hvor de store poster er:

 • Sekretær hos DKK
 • Agility Landsholdet
 • Møder
 • Dommermøde
 • Afholdelse af NM (hver 3. år)
 • Uddannelse af dommere/agility instruktører

DKK agility indtægter

Løbslicens kommer til 2022 – Agilityudvalget har kigget mod Dansk ridesport, hvor rytteren skal have en rytterlicens, for at kunne starte konkurrencer og det kunne vi se fordelene ved, hvilket har medført at dette nu også gør sig gældende i agility sporten, med DKK’s løbslicens.

Følgende Agilityudvalg-forslag er godkendt af Dansk Kennel Klub:

Løbslicens for ikke-medlemmer:

Løbslicens for ikke-medlemmer koster 350 kr. i året. Disse 350 kr. går direkte til agilityudvalgets økonomi.

Løbslicens for DKK medlemmer:

Medlemsgebyret som personer med DKK medlemskab betaler, for at være medlem af DKK, og som tilknytter deres medlemsnummer til deres profil på agilityevents går direkte til agilityudvalgets økonomi.

>> Husk at opdatere agilityevents.dk med dit DKK medlems nr.
Så AG udvalget kan få dit medlemsgebyr til økonomien <<

Økonomisk oversigt

Pr. dagsdato er der registreret 390 brugere i agility events 102 brugere har ikke indtastet ikke medlems nr. – så vi må formode at de ikke er medlem eller har glemt at indtaste medlemsnummer.

Nu ser regnestykket således ud:
288 brugere (DKK medlemskab) + 102 brugere (ikke medlemskab)
390 brugere x 350 kr. (løbslicens) = 136500 kr. (300.000 kr. er DKK AG Budget)

Administrationsgebyr på 1. start

Dette gebyr vil kun arrangøren mærke til – idet arrangørerne kommer til at betale 35 kr. i administrationsgebyr. 12,50 kr. går direkte til agilityevents.dk som vil gå til kreditkorts administration/gebyr/transaktioner/server/hosting. De resterende 22,50 kr. tilgår agility udvalgets Økonomi. På denne måde Støtter stævne arrangørerne også DKK økonomi. Før i tiden betalte klubberne 350 kr. for en stævne pakke hos DKK og alle andre indtægter gik direkte til klubben.

Da klubberne skal betale 22,50 kr. til DKK agility økonomien – får de derved også det NYE agilityevents program stillet til rådighed. De har nu selv mulighed for at oprette stævner digitalt. Styre tilmelding og antal af deltagere. Oprette alle de klasser de nu engang vil. Stævneprogrammet og resultater kommer automatisk. Grunden til at vi netop nævner ovenstående ting, er at disse har taget meget lang tid for arrangørerne, før i tiden op til uger for at lave et stævne program. Agilityevent kan mange andre ting – f.eks. kan indsenderen stå med en tablet og flytte rundt på deltagerne – uden at skulle ind i teltet først og forstyrre. Programmet vil blive løbende forbedret – så det i fremtiden vil blive meget nemmere at være stævne arrangør i henhold til div. programmer – resultater- betalinger mv. Vi ved at Anderes og Jesper har mange gode ideer og der er kommet flere til fra hele agility Danmark.

Eksempel:
1 stævne

 • 100 deltagere
 • 3 løb hver (120 kr. 1. start / 65 kr. efterfølgende starter )
 • Indtægt i alt = 25.000 kr.

Pengene går til:

 • Dankort betaling: 1.250 kr.
 • DKK Agility: 2.250 kr.
 • Arrangøren tjener: 21.500 kr.

Ny præmiepolitik

Der vil blive uddelt præmier ud til nr. 1-2-3 (alt afhængig af antal deltagere) (se evt. agility reglement 2022). Den nye præmie politik vil give en besparelse for arrangørerne.

Eksempel:

1 stævne 2021

 • 33 deltagere i klassen
 • = 6 præmieringer
 • Værdi: 10 bon (25 kr. værdi)
 • Samlet: 250 kr.

1 stævne 2022

 • 33 deltagere i klassen
 • = 3 præmieringer (dog højere præmier til 1-2-3)
 • Værdi 8 bon (25 kr. værdi)
 • Samlet: 200 kr.

Arrangørerne er velkomne til at give flere præmier ud. Heldigvis er der flere der gerne vil sponsorere produkter/gavekort til stævnerne. Ovenstående tal er minimum præmieringer.

Kort og godt

Alle stævnedeltagere bidrager nu til DKK agilitys økonomi.

Via løbslicens og administrationsgebyr på 1. start bidrager alle der løber/afholder agilitystævner nu til DKK agilitys økonomi.

Titler

Husk du kan få registreret dine titler hos DKK – se inde på din side på DKK´s hjemmeside.

Det er hundeførernes eget ansvar at registrere og holde styr på hvornår hunden opnår titlerne.
Ved registrering af titler hos DKK skal der indsendes certifikater / resultater fra bog eller stævne.

Støtte til DKK agility

Vi håber alle vil støtte op omkring disse nye tiltag. Specielt fordi vi nu kan sige at pengene går til DKK’s agility økonomi.

Med venlig hilsen

DKK agility udvalg

Januar 2022 - Agilityevents og ny præmiepolitik

Kære agility-interesserede

På kalenderen står der nu 2022, og vi ser frem til, at nye tiltag kommer rigtig i hænderne.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om fælles oprykninger (DCH/DKK), regelændringer fra FCI (gældende fra 2023), ny DKK titel og mere.

Nyt tilmeldingsprogram 2022 - Version 1

Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at Agility Danmark har fået et fantastisk nyt tilmeldingsprogram. Læs mere om det nye program i det tidligere nyhedsbrev og find Agilityevents gruppen på facebook for at finde svar på de typiske spørgsmål.

Agilityudøvere kan finde info i facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/groups/agilityevents

Agilityarrangører kan finde info i facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/groups/agilityeventsarrangor

Ny præmiepolitik 2022

Pr. 1. Januar 2022 er der indført ny præmiepolitik som minimum skal overholdes.
Det betyder at det er op til den enkelte arrangør, hvis de ønsker at søge sponsorgaver og give flere præmier.

Præmiepolitikken gælder også Årets hund/Allround hund.

1 præmiekupon skal have værdi af minimum 25 kr.

Et certifikat udløser 4 bonner ekstra.

*Championat udløser en ærespræmie som uddeles af arrangøren: Værdi minimum 250 kr.
*Skal være erindringspræmie med indgravering af hund og handlers navn, dato for konkurrence og hvilket championat.

Fælles oprykninger (DCH/DKK) - Gældende pr. 1. Januar 2022

På et møde mellem Dansk Kennel Klub og Danmarks Civile Hundeførerforening blev det vedtaget at:
- Man kan få enkelte oprykningspinde overført til resultatbogen i modsatte forening.

Tidligere har man kun haft mulighed for at overføre hele oprykninger, f.eks. alle klasse 2 oprykninger.

Praktisk:
- Placeringer opnået i en resultatbog kan mod forevisning af denne, overføres direkte til DCH/DKK's resultatbog af en agilitydommer eller af et agilityudvalgsmedlem.
- Resultatbogen underskrives af agilitydommer/udvalgsmedlem med navn og dato i feltet for "attestation".

Eksempel:
- Til et DKK stævne har du fået en oprykningspind i klasse 1, denne noteres i din DKK resultatbog. Efter stævnet kan du nu overflytte denne oprykningspind til din DCH resultatbog.

Nye højder, regelændringer fra FCI - Gældende fra 2023

Vi venter alle i spænding på de nye regler der måske måtte komme om nye højder, men vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Det forventes at FCI's bestyrelse godkender regelændringer for 2023 senest februar 2022.

Udvalget giver besked, så snart vi hører fra FCI.

Dommerseminar møde

Eftersom vi forventer godkendelse af de nye FCI regler i februar, er dommermødet sat til at finde sted d. 26.-27. november 2022.

Alle dommere vil få nærmere besked.

NY DKK TITEL AT LØBE EFTER "CHliga2022": CHAMPIONS LIGA

Det er nu muligt at erhverve sig en ny titel, som kun kan opnås i det indeværende år.

Hvert kalenderår har du mulighed for at optjene titlen for det pågældende år.

Når du ikke at kvalificere dig til det pågældende års titel, nulstilles optjeningen til titlen og du starter forfra til det nye år.

Krav til opnåelse af titlen:

 1. Din hund skal være Dansk Agility & Spring Champion
 2. Du skal på indeværende år erhverve dig følgende placeringer:
  2x 1. pladser i klasse 3 AG (fejlfri)*
  2x 1. pladser i klasse 3 SP (fejlfri)*

*Mindst 20 startende i klassen for store hunde.
*Mindst 12 startende i klassen for lille og mellem hunde.

Alle klasse 3 stævner tæller - også resultater opnået i udlandet.
Resultatet indskrives i resultatbogen og resultatlister gemmes hvis denne ikke indskrives i bogen.
- når alle resultater er opnået inden årets udgang indsendes dette til: DKK – AG udvalg.

Efteruddannelse for agilityinstruktører

I 2021 blev 2 ud af 4 efteruddannelser afholdt, begge i Jylland. De to på Sjælland blev aflyst eftersom der var for få tilmeldinger. Vi håber at klubber og instruktører, vil gøre brug af de fremtidige tilbud der udbydes, så vores agilityinstruktører kan dygtiggøre sig og vedligeholde viden.

Agilityinstruktøruddannelse 2022

Det er nu muligt at tilmelde sig DKK Agility Instruktøruddannelsen.

For at tilmelde dig til uddannelsen, skal du sende en mail til udvalgssekretær:

Louise Støy
lost@dkk.dk

Her kan du også rekvirere materiale på uddannelsen.

Revideret Agility reglement vil være tilgængeligt på DKK's hjemmeside snarest.

Med venlig hilsen
Agility udvalget.

December 2021 - Agilityevents og indførelse af løbslicens

Kære agility-udøver og -arrangør

Her hvor vi snart nærmer os årsskiftet, er det fantastisk at se, at der allerede i stor stil er ansøgt om afholdelse af agility-stævner i 2022. Desuden er det skønt at opleve, at flere nye klubber er begyndt at melde sig på banen som stævnearrangører! Det tegner godt for sporten i det nye år!

CACIAG-stævnerne er planlagt, og alle stævnearrangører har fået besked på, om deres stævne er godkendt eller skal rykkes til en alternativ dato.

Alle godkendte stævner fremgår pt. af hundeweb, men da vi i AG-regi skal tage et nyt tilmeldingssystem i brug pr. 1. januar 2022, vil der være en periode med overlap, hvorefter alle stævner fremover udelukkende vil blive annonceret i det nye system.

Du kan læse mere om det nye tilmeldingssystem længere nede i dette nyhedsbrev.

NYE REGLER FOR OPRETTELSE AF STÆVNER

Fremadrettet skal alle stævneansøgninger indeholde følgende specifikke oplysninger:

• Fulde navne på dommere (gerne hvilke klasser den enkelte dommer skal dømme - dette er dog ikke et krav)

• Underlag (græs, grus, kunstgræs, ridebund eller andet)

• Indendørs/udendørs stævne

• Stævnetype (klub-arrangement/CACIAC/ALM/DM-udtagelse eller andet).

Mangler ovenstående oplysninger i ansøgningen, vil stævnet fremadrettet ikke kunne godkendes.

NYT TILMELDINGSSYSTEM I 2022

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle at Agility-Danmark pr. 1. januar 2022 får et nyt tilmeldingssystem: agilityevents.dk!

Mange agilityarrangører har ind til nu brugt egne udviklede tilmeldingssystemer, men pr. 1. januar 2021 samles hele Agility-Danmark under ét. Systemet har længe været efterspurgt af både agilityudøvere og -arrangører, og siden vil bl.a. fungere som tilmeldingsportal til samtlige danske agilitystævner, og vi forventer, at det nye system vil betyde store tidsbesparelser for hhv. arrangører og deltagere.

Agilityevents.dk vil give både agilityudøverne og -arrangører et overblik over tilmeldingsmuligheder med samtlige offentliggjorte agilitystævner samlet ét sted, ligesom der i systemet kan offentliggøres resultatlister, registreres certifikater, oprykninger, præmieringer mm.

Agilityarrangørerne får adgang til at uploade invitationer, tilføje dommere og anden information til egne agilityarrangementer, og agilityevents.dk vil derfor kunne give et godt overblik over bl.a. agility-stævneansøgninger under behandling, hvilket kan hjælpe arrangørerne, når de ansøger om nye stævner.

Alle agilitykonkurrencer, der pt. er godkendt, er nu oprettet i det nye system, og når hjemmesiden går i luften den 1. januar 2022, vil alle arrangører få mulighed for at opdatere egne prøver med yderligere information.

De sidste fire år har Jesper Vind Jensen og Anders Rohde som privatpersoner arbejdet på udviklingen af det nye system, der går i luften som en fuldt funktionel "Version 1" i januar ´22.

Ophavsmændene har udarbejdet systemet "kvit og frit", men som med alle IT-programmer, vil der være omkostninger ved driften, bl.a. hosting, håndtering af dankortbetaling, vedligeholdelse mv.

Det betyder, at der vil blive allokeret kr. 35,- fra hver 1. start, som skal benyttes til drift af systemet. Heraf vil kr. 12,50 gå til drift af systemet, og kr. 22,50 vil gå til DKK.

Oprettelse af klubstævner i systemet er gratis, men da deltagerne skal betale for deltagelse i stævner med dankort, vil der blive opkrævet kr. 12,50 pr. 1. start som gebyr for kortbetaling.

Kort der kan benyttes til tilmelding:
- Dankort
- Visa kredit
- Visa debit (f.eks. visa elektron)
- Mastercard
- Mastercard debit (som f.eks. Maestro)

Udgiften vil blive pålagt arrangøren, som til gengæld ikke - som tidligere – skal betale yderligere gebyrer for stævneoprettelse, samt forventeligt får frigivet mange timer, da tilmeldingssystemet kan håndtere tilmeldinger, starter, startlister, oprettelse af stævner, onlineresultater, lister til DKK mv. – alt sammen opgaver, som arrangørerne tidligere har skullet bruge mange timer på at tilrettelægge.

Gebyret vil dermed ikke få direkte betydning for udøveren.

Programmet vil løbende blive opdateret med mange spændene features, og vi forventer, at der vil blive lanceret en "Version 2" i løbet af 2022, der desuden tilretter og tager højde for eventuelle identificerede "børnesygdomme" mm.

For at hjælpe både udøvere og arrangører i gang med at benytte siden, er der oprettet to facebookgrupper til vidensdeling – her kan man som hhv. udøver og arrangør spørge om hjælp, fejlmelde og se videoer om, hvordan hjemmesiden kan bruges:

Agilityudøvere kan finde info i facebookgruppen her: https://www.facebook.com/groups/agilityevents

Agilityarrangører kan finde info i facebookgruppen her: https://www.facebook.com/groups/agilityeventsarrangor

Du er desuden velkommen til at søge medlemskab i facebookgruppen "Agilitysiden DK", som du kan finde her: https://www.facebook.com/groups/asasaraplayful

INDFØRELSE AF LØBSLICENS

Alle agilityudøvere, der ønsker at deltage ved et agilitystævne i DKK-regi, skal pr. 1/1-22 betale en årlig løbslicens på kr. 350,-.

Hvert år investerer Dansk Kennel Klub mange penge i uddannelse af dommere, internationalt arbejde, drift af udvalgsarbejde og ikke mindst i landholdsdeltagelse og støtte til mesterskaber. Med dit bidrag i form af en løbslicens er du med til at sikre, at det økonomiske fundament for ovenstående også i fremtiden er på plads.

Er du medlem af Dansk Kennel Klub, er din løbslicens inkluderet i dit medlemskab.

Juniorer, dvs. agilityudøvere op til og med 18-års alderen, samt personer med handicap, dvs. en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, er undtaget fra kravet om løbslicens.

Desuden er udenlandske deltagere undtaget fra kravet om løbslicens - disse vil kunne oprette en brugerprofil på hjemmesiden på lige fod med de danske udøvere, men vil altså ikke blive pålagt at skulle betale gebyr for en løbslicens.

Har du ikke en løbslicens, kan du desværre ikke pr. 1/1-22 stille til agilitystævne i DKK-regi.

Ønsker du ikke en indløse en løbslicens, er det muligt at lade en anden udøver, der har rekvireret en løbslicens, deltage med din hund. Modsat er det ikke tilladt at lade en anden udøver deltage med din hund, hvis denne ikke har løbslicens.

Vi melder snarest særskilt ud om erhvervelse af løbslicens.

På vegne af DKK´s Agility-udvalg

Tidligere nyheder

Ny agilityudvalgsformand & FCI-repræsentant

Efter at Allan Hansen stoppede som udvalgsformand skulle udvalget finde en ny formand og FCI-repræsentant. Bonnik Berthelsen fik plads i agilityudvalget og er den nye FCI-repræsentant. Formandsposten varetages fremover af Thorleif Juul Nielsen.

Overmåledommer

Den nye overmåledommer i DK er: Bonnik Berthelsen

Stævne året 2021 – DM, årets hund, CACIAG

Vi havde alle håbet på at kunne komme i gang med vores stævner. Desværre måtte vi allerede i starten af året rykke nogle stævner, men håbede selvfølgelig stadig på at vores planer for 2021 kunne holde….Desværre er der stadig aflysninger af stævner / deltagerbegrænsninger, så udvalget har måtte tage nogle beslutninger vedr. DM-udtagelse og CACIAG for 2021 stævneåret.

Danmarksmesterskab 28.-29. August Vilhelmsborg

DM-udtagelser UDGÅR – DM vil blive for klasse 2-3
Vi vender tilbage med tilmelding og hvordan stævnet vil blive afholdt.

CACIAG stævner

Det er tilladt at lave tilmeldingsbegrænsning, dog ikke i klasse 3.
Udvalget er ved at finde ud af om danske FCI dommere kan dømme klassen, hvis udenlandske dommere bliver forhindret pga. Corona rejseregler.

Årets hund 2021

Fortsætter - dog må der ikke være deltagerbegrænsning på klasse 3, hvilke hører sammen med CACIAG klasserne, hvor der heller ikke må være begrænsning på.
P.t tæller følgende stævner til årets hund.
- Hvalsø
- Ribe
- Højme
- KAF

Nye springhøjder / regler - sendt til FCI

Danmark har indleveret deres forslag til højdekrav / regler til FCI– her var nedsat en gruppe som arbejdede rimligt intenst på disse ændringer. Alle landene har ikke meldt ind med deres forslag endnu, de har deadline i juli. FCI har kikket lidt på de forslag der er indkommet – men alle forslag skal selvfølgelig kikkes igennem og ud fra dem skal FCI så arbejde videre. Efter planen vil ændringer først komme i 2023. – Men lige så snart vi ved mere skal vi nok holde jer underrettet.

Landsholdet – NM – VM

2 af de stævner som skulle være afholdt, talte til landsholdet. Bemærk venligst at der ikke kommer erstatningsstævner.

VM – Der tales i krogene at VM evt. skulle rykkes til december FCI har ikke be- eller afkræftet nogle af disse rygter. FCI har bedt landene at tilbagemelding senest i maj hvem der har planer om at deltage ved VM.

NM intet nyt : kører p.t. efter planen.

Dommermøde 2022

Vi forventer at afholde dommermøde januar 2022, der vil komme en indbydelse ud.

Dommeruddannelse

Udvalget prøver at finde en løsning for at få uddannet vores nye dommeraspiranter som har været hårdt ramt på deres uddannelse i henhold til aflyste stævner.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem