For at kunne stille op i en officiel agilitykonkurrence skal hundeføreren som minimum fylde 10 år i det kalenderår, konkurrencen foregår - undtaget fra denne regel er deltagere i juniorklassen, der må deltage fra de er 8 år.

Hunde kan først officielt måles og deltage til agility, når de er 18 måneder. Aldersgrænsen gælder også hunde, der starter udenfor konkurrence.

Resultatbog for agility

Alle hunde, der skal deltage i agilityprøve i DKK, skal have en resultatbog udstedt af DKK eller en anden FCI-anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal have hundens stambogsnummer påført eller - for ikke DKK/FCI-stambogsførte-hunde - hundens startnummer (se mere om startnumre længere nede på siden).

Resultatbogen skal på konkurrencedagen fremvises. Hunde uden FCI-anerkendt resultatbog til agility kan desværre ikke deltage.

I resultatbogen, der har sider til såvel officielle som uofficielle klasser, skal de af hundens resultater, der er kvalificerende i såvel agility- som spring-klasser, indføres og underskrives af dommeren. Sekretæren på prøvedagen benytter de tidligere opnåede resultater til at tjekke, om hunden f.eks. er berettiget til oprykninger eller titler.

Resultatbogen kan købes i DKK´s webshop.

Startnummer

Hvis din hund ikke har en DKK-stambog, skal du have et startnummer for at kunne deltage. Dette kan du købe i DKK's webshop.

Når du har betalt for dit startnummer skal du indsende en blanket til os med alle oplysningerne om den hund du ønsker at bestille startnummer til. Du kan hente blanketten her. Indsend den udfyldte blanket til post@dkk.dk

Gebyr for oprettelse af startnummer er kr. 55,- (din hund bliver samtidig oprettet i hundeweb til brug ved andre konkurrencer og prøver i DKK).

Agility-klasser

I alle officielle klasser inddeles hundene i tre størrelsesgrupper, der ikke kan konkurrere mod hinanden:

  • Små hunde: Hunde med en skulderhøjde op til og med 34,99 cm
  • Mellemstore hunde: Hunde med en skulderhøjde på min. 35,00 cm og ikke over 42,99 cm
  • Store hunde: Hunde med en skulderhøjde på 43,00 cm og derover.

Agilityklasser indeholder forhindringer med kontaktfelter og kan indeholde forhindringen Bord.
Springklasser indeholder ikke forhindringer med kontaktfelter eller forhindringen Bord.

Officielle agility- og springklasser omfatter følgende:

  • Klasse 1
  • Klasse 2
  • Klasse 3

Endvidere er Åben klasse officiel ved konkurrencen om Årets Agility-hund. Holdklassen ved konkurrencen om Årets Agility Hold er også officiel.

Hunden kan kun deltage i den klasse, den er kvalificeret til. Åben agilityklasse og åben springklasse er kvalifikation til konkurrencen om Årets Allround Hund.

Vaccination og sundhedskrav

For at deltage ved konkurrencer i agility skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen.
En positiv titermåling, der viser, at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination.
Dokumentation for vaccination (eller positiv titermåling) skal medbringes på prøvedagen.
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Hunde, som skal til konkurrence, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må kun deltage, hvis den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal du fremlægge en dyrlægeattest, der bekræfter dette.

Drægtige og diegivende tæver

Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring.
Tæver med hvalpe, der er yngre end 75 dage, kan ikke deltage.

Løbske tæver

Det skal meldes i god tid at man har en løbsk tæve – dog senest ved ankomst på stævnedagen. Løbske tæver løber i oprindelig startrækkefølge, de skal markeres med et rødt bånd bundet på deres line. Det er stævnelederens ansvar, at fremskaffe de røde bånd, og handlerens ansvar at markere sin hund. Det er handlers ansvar at udvise fornøden hensyntagen til andre deltagere. Officials skal hjælpe løberne med at lægge løbetidstæppet til rette. Der skal bruges en skridsikker måtte til de løbske tæver med størrelsen ca. 1.20 m bred og minimum 1 m lang.

Ulve- og vildtklør & forbindinger

Det er tilladt at løbe med forbinding om ulve- og vildtkløer i de tilfælde, hvor en dyrlæge vurderer, at det er nødvendigt grundet gentagne skader/uheld.

Forbindingen skal være tætsiddende, og hunden skal være normalt mobil med forbindingen. Det er påkrævet, at du kan fremvise en dyrlægeerklæring til dommeren på prøvedagen.