MENU

Sanktioner

Ruslands angreb på den ukrainske befolkning er totalt uacceptabel, og DKK bakker op om den internationale fordømmelse og sanktioner. DKK´s holdning er klar: Rusland og Belarus skal udelukkes fra al hundesport og -avl.

DKK har indført sanktioner mod Rusland og Belarus

09. marts 2022

For at sikre at vores organisations fordømmelse af angrebet mod Ukraine afspejler sig i alle områder af vores arbejde, har DKK´s bestyrelse truffet en række beslutninger om at indføre sanktioner imod de to nævnte lande.

Det er med tunge hjerter og på trods af en erkendelse af, at dette er en krig, der drives af politiske ledere og ikke af de nævnte landes indbyggere, at Dansk Kennel Klub har indledt sanktioner mod Rusland og Belarus:

"Dansk Kennel Klubs bestyrelse deler forfærdelsen over de grusomheder, vi har været vidne til i Ukraine efter de russiske styrkers invasion. Det er skræmmende billeder og rapporter, vi ser og hører fra de eskalerende krigshandlinger. Ruslands angreb på den ukrainske befolkning er totalt uacceptabel, og DKK bakker op om den internationale fordømmelse og sanktioner. Vores holdning er klar: Rusland og Belarus skal udelukkes fra al hundesport og -avl,” fastslår Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

I disse dage arbejdes der indenfor hundesporten på højtryk på sagen – dels nationalt, men i særdeleshed internationalt - og DKK opfordrer alle hundeejere og nationale kennelklubber til at støtte op, så vi kan skabe et afgørende tryk via en samlet sanktionering og indsats.

Dansk Kennel Klub følger den alvorlige udvikling og holder tæt kontakt til myndighederne, andre nationale kennelklubber og andre samarbejdspartnere, så længe krigen i Ukraine foregår.
DKK støtter yderligere internationalt koordinerede sanktioner mod russisk og hviderussisk hundesport og yder nødhjælp til Ukraine, ukrainske opdrættere og ukrainske hunde.

Pr. 31. marts 2022 indfører Dansk Kennel Klub registreringsstop af hunde importeret fra Rusland og Belarus. DKK registrerer derudover ikke avlsdyr ejet af personler bosiddende i Rusland eller Belarus, ligeledes ejerskifter DKK ikke hunde, som sælges til Rusland eller Belarus.

Registreringsstoppet er gældende indtil videre.

Udelukkelse af borgere fra Rusland og Belarus ved aktiviteter i DKK

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har grundet situationen i Ukraine besluttet at udelukke ekvipager, bosat i Rusland og Belarus, fra alle hundesportslige aktiviteter på dansk jord.

Dvs. at hunde registreret i Rusland og Belarus, samt ekvipager bosat i førnævnte lande pr. 09. marts 2022 er forment adgang til aktiviteter i DKK, herunder også udstillinger.

DKK´S OPFORDRING TIL DANSKE DOMMERE OG ARRANGØRER

Grundet omstændighederne i Ukraine – og i forlængelse af Dansk Kennel Klubs bestyrelses beslutning om at indføre sanktioner i forhold til Rusland og Hviderusland - har bestyrelsen følgende ”klare opfordring” til arrangører af hundesportsaktiviteter i DKK samt til den danske dommerstand:

DKK’s bestyrelse kommer med en klar opfordring til, at der ikke benyttes russiske eller hviderussiske dommere ved DKK-arrangementer.

Ligeledes skal der lyde en klar opfordring fra DKK´s bestyrelse til, at danske dommere afviser at dømme ved udstillinger, prøver og konkurrencer i Rusland og Hviderusland.

Russere og hviderussere er forment adgang til aktiviteter i DKK, herunder også udstillinger.

Ovenstående er gældende indtil videre.

FCI´S EUROPASEKTION OPFORDRER TIL FCI-BOYKOT AF BELARUS

Europasektionen opfordrer hovedorganisationen til også at suspendere Belarus´ muligheder for at arrangere FCI-aktiviteter med FCI-titler- eller -præmieringer

FCI´s Europasektion, som har DKK´s Jørgen Hindse som formand, har med dyb beklagelse noteret, at Belarus i stigende grad står ved siden af russerne i angrebet på Ukraine.

Europasektionens bestyrelse har derfor besluttet at anmode FCI's generalkomité om at fratage Belarus muligheden for at organisere nogen former for FCI-aktiviteter, hvor der uddeles FCI-titler eller -præmieringer (CACIB-udstillinger, CACIT-prøver, CACIAG-konkurrencer, osv.) indtil videre.

FCI forbyder afholdelse af FCI-arrangementer i Rusland

FCI og organisationens bestyrelse fordømmer officielt det russiske militærs invasion af Ukraine.

De gruopvækkende krigshandlinger modsiger FCI’s nedskrevne prioriteter og anbefalinger om velfærd samt organisationens politik og formål.

Situationen har fået FCI’s bestyrelse til at holde et ekstraordinært møde søndag den 27. februar 2022. Der blev truffet vigtige beslutninger inden for de rammer, som FCI og bestyrelsen arbejder under; det vil sige: FCI’s statutter og forretningsorden.

Fra 1. marts 2022 og indtil videre vil det ikke være tilladt for den russiske kennelklub (Russian Kynological Federation - RKF) at afholde – på russisk territorium – noget arrangement, hvor der uddeles FCI-titler eller præmieringer (CACIB-udstillinger, CACIT-prøver, CACIAG-konkurrencer, osv.).

Specifikt har bestyrelsen besluttet, i samarbejde med FCI´s Agility-kommission, at aflyse dette års Agility VM, som skulle være afholdt i Moskva til september.

FCI pålægger Rusland yderligere sanktioner

04. juli 2022:

I forlængelse af alvorlige drøftelser under FCI's generalforsamling den 20. og 21. juni 2022 og i betragtning af den alvorlige karakter af de dokumenterede anklager fremsat af den ukrainske kennelklub, har FCI's bestyrelse besluttet – ud over de sanktioner, der allerede er truffet – at det fremover ikke tilladt for dommere, officials, repræsentanter og landshold (ift. FCI-mesterskaber) tilknyttet den russiske kennelklub at deltage i såvel FCI-relaterede begivenheder som kommissions-/udvalgs-/arbejdsgruppemøder.

Dette er gældende fra offentliggørelsen af dette cirkulære fra FCI's hovedkontor og forbliver gyldigt indtil videre.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem