MENU

Risiko for rabies

I modsætning til Danmark er der en høj forekomst af rabies, også kaldet hundegalskab, i Ukraine. Rabies er dødelig og kan smitte til mennesker ved bid/kontakt med spyt fra smittede dyr. Læs mere om rabies, smitterisiko og symptomer her

Da der forekommer rabies i Ukraine, er det vigtigt, at alle, der bringer dyr ind i Danmark fra Ukraine, registrerer dem hos Fødevarestyrelsen og derefter holder dem isoleret, indtil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge har sikret, at dyret ikke udgør en smitterisiko.

Isolation

Isolation vil for hunde sige, at den ikke må have kontakt med andre dyr og mennesker, og at hunde må kun luftes i kort snor.​

Fødevarestyrelsens trussels-vurdering for rabies

Se ​Fødevarestyrelsens trusselsvurdering for Danmark i forhold til rabies i Ukraine og bevægelsen af flygtninge​​ (pr. 7. marts 2022)

Symptomer på rabies

Symptomer på rabies kan være ændret adfærd, som f.eks. savlen, synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald/angrebslyst eventuelt afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti.

I sådanne tilfælde er det meget vigtigt, at der straks tages kontakt til en dyrlæge.
Kan mistanken ikk​e afvises, foretager dyrlægen en anmeldelse til Fødevarestyrelsen, der anviser det videre forløb.

Læs mere om rabies på Statens Seruminstituts hjemmeside


Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem