Da der forekommer rabies i Ukraine, er det vigtigt, at alle, der bringer dyr ind i Danmark fra Ukraine, registrerer dem hos Fødevarestyrelsen og derefter holder dem isoleret, indtil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge har sikret, at dyret ikke udgør en smitterisiko.

Isolation

Isolation vil for hunde sige, at den ikke må have kontakt med andre dyr og mennesker, og at hunde må kun luftes i kort snor.​

Fødevarestyrelsens trussels-vurdering for rabies

Se ​Fødevarestyrelsens trusselsvurdering for Danmark i forhold til rabies i Ukraine og bevægelsen af flygtninge​​ (pr. 7. marts 2022)

Symptomer på rabies

Symptomer på rabies kan være ændret adfærd, som f.eks. savlen, synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald/angrebslyst eventuelt afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti.

I sådanne tilfælde er det meget vigtigt, at der straks tages kontakt til en dyrlæge.
Kan mistanken ikk​e afvises, foretager dyrlægen en anmeldelse til Fødevarestyrelsen, der anviser det videre forløb.

Læs mere om rabies på Statens Seruminstituts hjemmeside