I den nuværende situation, hvor flygtninge fra Ukraine medbringer hunde, er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at opholdet i Danmark ikke er at betragte som permanent, men derimod må anses som et midlertidigt ophold.

Dette betyder, at kravet om registrering af hunde i Dansk Hunderegister inden for fire uger ikke håndhæves i en given periode, når det gælder hunde, der indføres med flygtninge fra Ukraine.

Det bemærkes, at hunde ifølge hundelovens § 1, stk. 1 skal være bære et halsbånd, der er forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse. Desuden fremgår det af hundelovens § 8, stk. 2, at besidderen af en hund skal sørge for, at hunden holdes ansvarsforsikret. Disse to krav er fortsat gældende.

Det bemærkes også, at mærkning fortsat er et krav i forhold til at kunne dokumentere hundens sundhedsstatus.

Regler

Ifølge bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde skal hunde, der indføres til Danmark, registreres i Dansk Hunderegister inden for fire uger, jf. bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde.