Set i lyset af den ekstraordinære situation, som flygtninge fra Ukraine befinder sig i, er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det ikke kan forventes, at flygtninge fra Ukraine på forhånd har sat sig ind i, hvilke særlige danske regler, der gælder om forbud af bestemte hunderacer. Der er uden tvivl en del af flygtningene, der ikke før afrejsen fra Ukraine har vidst, at Danmark indtil videre ville blive deres bestemmelsessted. Derfor betragtes hundene som værende uforvarende bragt til Danmark.

Hvis en hund af en forbudt hunderace uforvarende skulle blive indført med flygtninge fra Ukraine til Danmark, er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det som udgangspunkt kan tillades, at besidderen kan beholde hunden. Det kan dog kræves, at hunden føres i snor og bærer med forsvarlig, lukket mundkurv.

Det er fortsat politiet, der træffer afgørelse i de enkelte sager og afgør, om det kan kræves, at hunden skal føres ud af Danmark, om der er behov for pensionsanbringelse, eller om det kan kræves, at hunden skal holdes i snor og bære mundkurv

Regler

I Danmark er der 13 hunderacer, som det er forbudt at holde. Dette gælder også krydsninger af disse racer. De forbudte racer fremgår af hundelovens forbudsordning, der findes i lovens § 1 a.

Hundeloven giver mulighed for, at politiet i særlige tilfælde kan afgøre, at en hund, der er omfattet af forbudsordningen, ikke skal aflives, men i stedet må udføres fra Danmark inden en af politiet fastsat frist. Dette gælder, hvis hunden har oprindelse i et andet land end Danmark. Det skal med rimelighed kunne antages, at besidderen ikke har været bekendt med forbudsordningen. Politiet kan også afgøre, om der er behov for en pensionsanbringelse af hunden, indtil den kan udføres, eller om det i stedet kan kræves, at hunden på offentlige steder skal føres i kort snor og/eller skal bære mundkurv.​