Effekt af matadoravl

På den lange bane kan matadoravl få store konsekvenser for en race. Her er blot de mest hyppige udfordringer med matadoravl.

  • Risiko for spredning af skjulte recessive defektgener, som avlsmatadorerne kan være bærere af, uden selv at vise symptomer på sygdom
  • Problemer med at undgå indavl i de følgende generationer, fordi matadorhannerne går igen i rigtig mange stambøger
  • Generel nedgang i racens genetiske variation.

Det er vigtigt at understrege, at de hanner, der bliver avlsmatadorer, som regel er fremragende hunde. De har ofte bevist deres værd på udstillinger og/eller brugsprøver. Det er jo netop derfor, så mange ønsker at få afkom efter disse hunde.

Set ud fra et genetisk synspunkt er det sådan, at en god avlshund bør kunne producere afkom, der er lige så gode som ham selv, og som kan erstatte ham i avlen.

Ved at begrænse matadoravl, forsøger man at tage vare på en races fremtidige sundhed og mulighed for avlsmæssig fremgang.