Den bedste måde at få noget at vide om kvaliteten af sine avlsdyr på, er ved at se på afkommet. Ikke alle købere har lyst til at stille op på udstillinger eller til prøver, men prøv alligevel at finde en lejlighed til at se din hunds afkom som voksne. 

Nogle opdrættere arrangerer ”hvalpetræf”, andre sender fødselsdagskort, når hvalpene fylder år, og mange opfordrer køberne til at give en løbende tilbagemelding til opdrætteren.

Viser det sig at nogle af hvalpene ikke har udviklet sig som man havde håbet, opstår spørgsmålet selvfølgelig: Skyldes det arv eller miljø? Er det forældredyrene, der ikke har været gode nok – eller er det den opvækst, køberen har tilbudt hvalpen, der har været mangelfuld? I nogle tilfælde kan der gives et entydigt svar – men i mange tilfælde vil det være en kombination af arv og miljø. Alligevel vil man ofte kunne bruge oplysninger om hvalpenes udvikling til at fange en tendens.

Et enkelt uheldigt eksemplar skal ikke nødvendigvis diskvalificere avlshunden – men viser det sig, at en større del af afkommet ikke lever op til forventningerne, bør man nok overveje, om hundens avlskarriere skal slutte.

Ved at holde kontakten til dine hvalpekøbere, får du oplysninger om f.eks. hvalpenes helbredsmæssige forhold og levealder - alt dette er noget som hjælper dig og kan indgå ved planlægning af fremtidige kuld. 

Godt råd:

Aftal med dine hvalpekøbere, hvordan I skal kommunikere - om det er et opkald, sms eller via Facebook. Og hvor ofte skal de - eller du - tjekke ind? En gang om ugen de første par måneder, efter hvalpen er flyttet hjemmefra? En gang om måneden? Så er både du og din køber med på, hvordan det skal foregå.