MENU

Dispositionserklæring

En dispositionserklæring til avl benyttes hvis du låner en avlshund, du skal registrere et kuld hvalpe efter. En dispositionserklæring til avl kan max. gælde et år.

En dispositionserklæring skal være gyldig fra første parringsdag og til hvalpene er minimun 8 uger eller max et år.

Registrering af kuld

  1. Indsend dispositionserklæringen sammen med betaling inden parringen finder sted. Link til dispositionserklæring
  2. Online
    Registrer kuldet på hundeweb.dk via min side. Vær opmærksom på at hunde som du har avlsret over via en dispositionserklæring, ikke vises på oversigten over dine hunde. Hunden vil fremkomme på oversigten over mulige hunde, når du registrerer kuldet. Registrer derefter kuldet på normal vis og afslut med betaling. Læs mere her hvis du er i tvivl om hvordan du registrerer dit hvalpekuld

    Registringsanmeldelse i papirform
    Indsend registreringsanmeldelsen sammen med betalingen.

Opdræt

Spørgsmål - svar

Hvad med dispositionserklæringer indgået før august 2020?

Hvis jeg har en erklæring registreret i DKK før august 2020, som gælder flere år eller for livstid bliver den så automatisk ophævet efter et år?
Nej det gør den ikke. Allerede registrerede erklæringer har den på erklæringen oplyste løbetid og skal denne forlænges vil det max kunne være for 1 år af gangen og skal den ophæves gøres det som bekrevet i spørgsmålet om det.

Betaling

Samtidig med du indsender erklæringen til registrering betaler du ved at overføre beløbet DKKs konto i Sparekassen Danmark 9070-1639581302. Mærk betalingen ”Dispositionserklæring til Avl” eller ”dispositionserklæring”.

Ændrer en dispositionserklæring det juridiske ejerforhold?

Nej. Den juridiske ejer af en hund vil altid være den som står opført som ejer på hundens ejerbevis.

Kan en disponent sælge hunden til tredie person?

Nej. En hund kan kun sælges af dens retmæssige ejer. Såfremt der er indgået en dispositionserklæring skal denne ophæves inden et eventuelt salg. Dette skal både ejer og disponent underskrive.

Hvordan ophæver jeg en dispositionserklæring?

Du indsender et brev til DKK hvor både ejer og disponent har underskrevet ophævelsen.

Hvordan registrerer jeg hvalpe på en dispositionserklæring?

Læs punktet ovenfor om registrering af kuld

Kan jeg bruge dispositionserklæringen hvis jeg vil udstille hunden?

Ja, hvis der på erklæringen er sat kryds ved feltet udstilling.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem