For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Organisering af de stående jagthundes aktiviteter


Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har i 79 år varetaget en række koordinerende opgaver omkring de stående jagthundes aktiviteter.


DJU er stiftet af Danmarks Jægerforbund (DJ), Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK) og har følgende formål:


DJU´s formål er at fremme de DJU tilknyttede organisationers interesser inden for jagthundesagen i Danmark samt at stimulere interessen og behovet for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.


DJ, FJD og DKK er helt enige i vigtigheden af ovenstående formålsparagraf. Alle 3 organisationer afvikler hver for sig yderligere aktiviteter for de stående jagthunde – ligesom yderligere en række af de enkelte specialklubber under DKK gør.


DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn.


Udvalget har fået til opgave inden 1. juni 2017 at fremlægge deres arbejde for de 3 organisationer. Udvalget skal udarbejde et forslag, der har til hensigt at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.


Udvalget har fået direktør Jens Glavind (DKK) som tovholder. Han skal bl.a. inddrage de administrativt ansatte personer, der i dag varetager arbejdet på området, således at de kan bidrage med aktuelle oplysninger og rutiner samt arbejdsgange.


DJ, FJD og DKK forventer at have færdigbehandlet (og internt i de 3 organisationer godkendt) udvalgets arbejde senest 1. oktober 2017, hvorefter der vil blive meldt ud om eventuelle forandringer.


Det er organisationernes klare mål fortsat fremover i fællesskab at varetage arbejdet omkring aktiviteterne for de stående jagthunde.

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik