For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Dette skal du vide, før du tilmelder 

 

Tilmelding og betaling skal være DKK i hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb (se udstillingskalenderen). Overholdes fristen ikke, kan hunden ikke deltage.
Kopi af kvittering for betaling skal medsendes. Udenlandske udstillere skal medsende kopi af stamtavlen.

 

Ved tilmelding manuelt gælder, at den officielle blanket og tilmeldingsgebyret skal være DKK i hænde med posten mandag morgen efter tilmeldingsfristens udløb (første deadline). Poststempeldato kan ikke anvendes som dokumentation for rettidig tilmelding. Anmeldelsesblanketter, som modtages efter dette tidspunkt, vil blive returneret til anmelderen.
Alternativt kan man lægge sin tilmelding i DKK's brevkasse senest kl. 08.00 mandag morgen efter tilmeldingsfristens udløb (første deadline). Der vil ikke kunne afleveres anmeldelsesblanketter til den pågældende udstilling efter ovennævnte tidspunkt - heller ikke ved f.eks. personligt fremmøde i DKK.

 

Ved tilmelding via DKK's on-line system lukker systemet automatisk kl. 08.00 mandag morgen på datoen for tilmeldingsfristens udløb (anden deadline til forhøjet pris). Anmelderen bør altid udskrive og gemme den bekræftelse, som returneres fra DKK, da den, såfremt man ikke ca. 10 dage før udstillingen modtager et PM fra DKK, vil blive betragtet som gyldig dokumentation for rettidig modtagelse af tilmeldingen, hvis der senere i forløbet skulle være opstået en teknisk eller administrativ fejl.

 

Ca. 10 dage før udstillingen modtager udstilleren kvittering for sin tilmelding samt evt. nummerskilt. Begge dele skal medbringes på udstillingen. Samtidigt modtager udstilleren detaljerede oplys-ninger om udstillingen, og det er vigtigt, at disse oplysninger læses meget grundigt igennem. Specielt skal man være opmærksom på mødetidspunktet, der kan variere fra udstilling til udstilling.
Har man i forbindelse med en DKK-udstilling ikke senest 10 dage inden udstillingen modtaget kvittering og nummerskilt fra DKK, skal man omgående, og senest 6 dage før udstillingen finder sted, rette henvendelse til DKK's kontor. Manglende modtagelse af nummerskilt og kvittering berettiger ikke til refusion af anmeldelsesgebyret.

 

Vigtige oplysninger
Hundens ejer bekræfter med sin underskrift på anmeldelsesblanketten eller ved tilmelding online på www.hundeweb.dk, at han/hun er bekendt med DKK’s udstillingsreglement, og at ville overholde dette samt erklærer sig indforstået med, at hunden udstilles for anmelderens egen risiko og regning.
Hundens ejeroplysninger (navn og adresse samt telefonnummer) anføres i udstillingskataloget sammen med hundens øvrige oplysninger.

DKK's udstillingsreglement kan hentes på DKK's hjemmeside.


Danskejede hunde SKAL være registreret i DKK. Udenlandsk ejede hunde skal være registreret i en FCI-anerkendt kennelklub.

 

Kupering m.v.
Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke udstilles, uanset hvor hunden er født.
For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering er forbudt, ikke kan udstilles. (For dansk opdrættede hunde gælder, at ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 ikke kan udstilles).

 

Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke udstilles, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner.

 

For hunde født før 1. oktober 2004 gælder, at hvis en hund er født stumphalet, skal der, såfremt dette ikke allerede fremgår af hundens stambog, fremlægges en dansk- eller engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet.

 

For hunde født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan udstilles naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrde-hund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke.

 

For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke udstilles (og vil blive diskvalificeret).

 

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Da lovgivning vedrørende kupering/andre operative indgreb varierer fra land til land, må dommeren således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse med standarden er blevet kuperet eller har fået sine vildtkløer fjernet.

 

Veterinærbestemmelser
For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
Dokumentation for vaccination skal medbringes på udstillingen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.
Hvalpe under 3 måneder må ikke medbringes på udstillingen.


Hunde, som skal udstilles, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. I øvrigt henvises til bestemmelserne i DKK's udstillingsreglement. Såfremt en udstillet hund har pådraget sig en defekt, der kan bekræftes af en dyrlægeattest, skal attesten medbringes på udstillingen. (Der henvises til DKK's standarddyrlægeattest). Udstilleren hæfter for eventuel behandling, der foretages af udstillingens dyrlæge. Behandlingen skal dog på forhånd være godkendt af udstilleren.

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik