For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Overførsel af hunde fra andre ikke FCI-godkendte stambogsførende organisationer

 

 

 


Ønsker du og din hund at være en del af DKK`s mange muligheder?

Hvis man har en eller flere hunde med stambog fra en anden stambogsførende organisation, er det normalt muligt at få den eller de hunde overført til DKK.


Når en hund overføres til en DKK stambog, sker det på særlige vilkår.
Gældende fra 19. april 2017


 

DKK overfører ikke hunde fra de 4 nedenstående foreninger:

DDA   www.dda-dogs.dk              

EKC   www.europeankennelclub.eu                 

CKC   www.continentalkennelclub.com 
NKC   www.nationalkennelclub.com

 

DKK overfører ikke Labrador retriever fra de 3 nedenstående foreninger:

Deutschen Rassehunde Club/DRC   www.drc-soltau.de                                                       

EKU   www.eku-dku.de                                     

ERV   www.rasse-hunde.de

 

DKK kan kræve fremstilling af hunden i specielle tilfælde (op til 6 mdr. efter overførsel), og at en godkendelse på fremstillingen er en forudsætning for stambogen, som kan annulleres.
Aner

Hunde overføres med aner, hvis forældrene har FCI-anerkendte registreringsnumre, og  der medsendes kopi af forældrenes FCI-anerkendte stamtavler. Faderens aner registreres dog først, hvis der medsendes en kryptorchid attest.


Titler og sundhedsoplysninger overføres som udgangspunkt ikke.


 

HD/AD status
Status overføres ikke, men man kan indsende røntgenoptagelser af hunden til bedømmelse, hvis hunden er blevet bedømt i den organisation, den overføres fra.


DKK´s bedømmer vurderer herefter billederne og fastlægger status.Kontakt DKKs sundhedsafdeling med sagen


DKK Registrering

Hunden kan tilmeldes udstillinger, prøver og konkurrencer når hunden har fået et DKK reg. nr. og dermed en FCI godkendt stamtavle.


Hunden skal inden parring opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race. Se nærmere her
Handelssager vedrørende hunde, som oprindeligt er opdrættet og stambogsført i andre organisationer, kan ikke behandles i DKKs klagenævn.Dansk Kennel Klub forbeholder sig ret til at kræve fremstilling for en FCI autoriseret dommer ved overførsel og indtil 6 måneder efter overførslen. Dommerens godkendelse af hunden er således en forudsætning for stambog.  Sådan gør du


Ønsker du en hund overført fra en anden organisation skal følgende indsendes:

1.Den originale stambog, som erstattes med en DKK-stambog. DKK beholder den tidligere stambog.
2.Ejerbevis, hvis ejerskabet ikke fremgår af stambogen.
3.Kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.


Hvis opdrætteren af din hund er udelukket af DKK, kan hunden ikke overføres.


Gebyr som udgør 1.500,- kr. for ikke medlemmer og kr. 300,- hvis man er medlem af DKK (et medlemskab koster kr. 495,-) eller kr. 600,- hvis man er medlem af en specialklub under DKK og medsender dokumentation for dette.
Pengene kan overføres til DKKs konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 136125 – 3.Overførsel af Jack Russell Terrier fra de forskellige JRT-klubber


Da disse klubber ikke skelner mellem Jack Russell Terrier og Parson Russell Terrier, så stambogsføres de alle som Jack Russell Terrier i disse klubber.


Dette praktiseres ikke i FCI, hvor racerne er opdelt i 2 separate varianter.


Hvis ejeren mener at hunden er en Parson Russell Terrier, så er det muligt at få hunden typegodkendt i Dansk Terrier Klub efter hundens fyldte 9 måneder. Dette ønske skal meddeles DKK når stambogen indsendes til DKK, som herefter giver Dansk Terrier Klub besked om denne typegodkendelse. Dansk Terrier Klub kontakter herefter ejeren om en given dato for fremstillingen. Hunden vil ikke kunne deltage på udstilling som en Parson Russell Terrier før den er blevet typegodkendt som en Parson Russell Terrier efter 9 måneders alderen og kan dermed ikke udstilles samme dag som typegodkendelsen.
Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik