For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Etiske anbefalinger for avl

Herunder ses DKK´s etiske anbefalinger. Specialklubbernes etiske anbefalinger/regler kan du finde på specialklubbernes hjemmeside, som du kan finde links til her.

Pkt 1.
Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede
» Se mere

Pkt 2.
Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis
» Se mere

Pkt. 3

En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år.
Det er dog muligt at avle et 6. kuld på en tæve, eller benytte en tæve på over 8 år i avl, hvis der sammen med registreringsanmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.


» Se mere

Pkt. 4
Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages
» Se mere

Pkt. 5
Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås
» Se mere

Pkt.. 6
Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.
» Se mere

Pkt. 7
Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning
» Se mere

Pkt. 8
Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov
» Se mere

Pkt. 9
Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr
» Se mereGentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK´s etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKK´s love og stambogsføringsregler.

Du kan læse mere om DKK´s holdning til de enkelte punkter via nedenstående fil.

Mellem Dansk Kennel Klub og en races specialklub kan der aftales særlige retningslinier for avlen af en given race.

NB: Nogle specialklubber kan have supplerende etiske anbefalinger. Du kan finde links til specialklubberne her 

Her kan du læse mere om DKK´s etiske anbefalinger 

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)


© Dansk Kennel Klub 2016 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik