For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 genera­tioner. Reglerne fastsættes til enhver tid af FCI, Fédération Cynologique Internationale.

Internationalt eksteriørchampionat (CIB)

For samtlige racer gælder, at hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for importerede, lovligt halekuperede hunde.

Krav til racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling IKKE er defineret som brugshunderacer:

Fire CACIB'er i mindst tre forskellige lande under mindst tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Krav til racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling ER defineret som brugshunderacer:

To CACIB'er i to forskellige lande under to forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. Herudover skal hunden have bestået en prøve, der er passende for racen.

Internationalt udstillingschampionat (CIE)

Tildeles kun racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling er defineret som brugshunderacer. Hunden skal have opnået fire CACIB'er i tre forskellige lande under tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Når samtlige CACIB'er samt øvrige krav for opnåelse af inter­nationalt eksteriør- eller udstillingschampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK ved indsendelse af nedenstående blanket. DKK ansøger herefter FCI om godkendelse.

Tildeling af CACIB (internationalt certifikat):

CACIB uddeles på internationale udstillinger i Bedst i Køn klasse. Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse. Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres af FCI (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).

Følgende racer kan ifølge FCI's regler ikke tildeles CACIB:

FCI-anerkendte racer (provisionally accepted breeds)

Anjing Kintamani-Bali (362)
Australian stumpy tail cattle dog (351)
Cao de Gado Transmontano (368)
Chodský Pes (364)
Estisk Støver (366)
Lancashire heeler (360)
Miniature American Shepherd (367)
Pražský Krysarík (363)
Segugio Maremmano (361)
Thai Bangkaew Dog (358)
Yakutskaya Laika (365)

DKK/NKU-anerkendte racer (ikke anerkendt af FCI)

American Eskimo Dog
American Hairless Terrier
American Toy Fox Terrier
Anglo-Russkaja Gontjaja
Australian Stock Dog/Working Kelpie
Biewer
Bluetick coonhund
Dansk spids
East-European Shepherd Dog
Epagneul de Saint Usuge
Gotlandsstövare
Hälleforshund
Old English Bulldog
Plott
Ratonero-Bodeguero Andaluz
Rat Terrier
Russkaja Gontjaja
Russkaja Tsvetnaya Bolonka
Svensk vit älghund
Tenterfield Terrier
Treeing Walker Coonhound