Sådan bliver din hund Dansk Champion

En hund kan blive dansk eksteriørchampion på to måder, afhængigt af i hvilket land hunden er ejet og registreret:

a. Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere. Det sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

b. Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Her er det en forudsætning, at det sidste certifikat til det udenlandske championat er opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Det er ikke nok, at den udenlandske kennelklub har bekræftet championatet, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

Yderligere krav:

Derudover er der for nogle racers vedkommende prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat. Disse krav skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde være opfyldt, for at hunden kan blive dansk eksteriørchampion. Det fremgår af DKK’s udstillingsregler, hvilke prøvekrav m.v. der er gældende for en race for at blive dansk eksteriørchampion. Danskejede hunde skal opfylde disse krav. Udenlandsk ejede hunde skal opfylde krav, der af racens specialklub kan sidestilles med de danske krav.