Resultater af udenlandske DNA-tests kan registreres i DKK, hvis resultatet allerede er registreret i en anden kennelklub, der er fuldgyldigt medlem, kontraktpartner eller associeret medlem af FCI. 

Det samme gælder for resultater fra den amerikanske organisation OFA.

  • Resultatet kan f.eks. fremgå af hundens stamtavle eller af anden gyldig dokumentation fra den kennelklub, hvor resultatet er registreret
  • Det skal fremgå tydeligt, at resultatet stammer fra en DNA-test og ikke f.eks. fra en øjenundersøgelse
  • I hundeweb vil resultatet blive registreret som hundens status efterfuldt af ”kennelklub, udland”
  • Resultatet registreres kun på den hund, der importeres eller bruges som avlspartner - ikke på dens aner. Dette gælder, uanset om hunden selv er DNA-testet eller om den er ”Fri via aner”
  • En hund, der er registreret ”Fri, kennelklub udland”, kan kun videregive sin fri-status til én generation af afkom. Afkommet kan altså ikke selv videregive deres fri-status
  • Resultater, der er registreret i NKK, SKK og FKK er undtaget fra denne begrænsning i antallet af generationer, der kan blive ”Fri via aner”
  • Såfremt der indsendes kopi af et laboratoriecertifikat der dokumenterer, at prøvematerialet til en udenlandsk DNA-test er udtaget af en dyrlæge, kan DKK registrere resultatet uden begrænsninger i antallet af generationer, der kan bliver ”Fri via aner”