Resultater af udenlandske DNA-tests kan registreres i DKK, hvis resultatet allerede er registreret i en anden kennelklub, der er fuldgyldigt medlem, kontraktpartner eller associeret medlem af FCI. 

Det samme gælder for resultater fra den amerikanske organisation OFA.

  • Resultatet kan f.eks. fremgå af hundens stamtavle eller af anden gyldig dokumentation fra den kennelklub, hvor resultatet er registreret
  • Det skal fremgå tydeligt, at resultatet stammer fra en DNA-test og ikke fra en klinisk undersøgelse som f.eks. en øjenundersøgelse
  • Hvis det udenlandske DNA-testresultatet ikke er registreret i en godkendt kennelklub som nævnt ovenfor, gælder de samme regler som for danske hunde. Det vil sige, at der skal fremsendes dokumentation for, at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, som har verificeret hundens ID, hvis dette ikke fremgår af certifikatet fra laboratoriet.