HD/AD/OCD røntgenfotografering

Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark, for at blive bedømt for HD/AD/OCD.

For importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan der købes en rekvisition til ”Udenlandsk ukendt hund” under forudsætning af, at hundens importpapirer indsendes til DKK.

Billederne kan ikke bedømmes før DKK har godkendt hunden som værende under registrering i DKK.

Fotografering og bedømmelse i udlandet:

Danskejede hunde kan HD/AD fotograferes og bedømmes i et andet FCI land.

Sådan gør du:

 1. Bestil tid hos den udenlandske dyrlæge
 2. Køb en rekvisition. Vælg "udenlandsk dyrlæge"
 3. Indsend kopi af dokumentation for HD/AD resultatet og rekvisitionen til DKK for at få registreret hundens resultatet.

  Hvis hunden senere ønskes genfotograferet, kan dette kun foregå i det samme land, hvor den tidligere er blevet fotograferet/bedømt. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land.

Fotografering i ét land og bedømmelse i et andet

I 2012 er det blevet muligt at fotografere sin hund i Danmark og efterfølgende sende billederne til bedømmelse i et andet land, såfremt dette land accepterer denne praksis.

Sådan gør du:

 1. Bestil tid hos dyrlægen
 2. Køb en rekvisition. Under punktet ”dyrlæge” vælges den danske dyrlæge, der skal tage røntgenbillederne.
 3. Informer dyrlægen om hvor billederne skal sendes hen til bedømmelse.
 4. Indsend dokumentation for HD/AD bedømmelsen til DKK sammen med rekvisitionen for at få resultatet registreret.
  Hvis hunden senere ønskes genfotograferet, skal der benyttes samme fotograferings- og bedømmelsesland som ved den første fotografering.