Symptomer fra huden i form af rødme, kløe eller irritation kan have mange årsager - og i nogle tilfælde kan symptomerne stamme fra sygdomme helt andre steder i kroppen. Nogle racer er mere udsat for specifikke hudproblemer end andre. For at indsamle mere viden, tilbød DKK i en periode frivillig registrering af en række udvalgte hudsygdomme på hundeweb. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at opstille klare diagnostiske kriterier for en række af disse hudsygdomme - ikke mindst i forhold til hvornår en hund kan erklæres "fri". I samarbejde med fagpersoner på området har DKK derfor valgt at indstille registreringen.