En rekvisition er et dokument, der sikrer at resultatet af en sundhedsundersøgelse registreres i DKK's systemer.
For nogle rekvisitioners vedkommende er der også indeholdt betaling for f.eks aflæsning af røntgenbilleder.