Sådan gør du

 1. Rekvisition
  Køb en rekvisition inden undersøgelsen, ellers kan vi ikke registrere resultatet i DKK.
 2. Hos dyrlægen
  Medbring rekvisitionen til dyrlægen. Dyrlægen kontrollerer hundens ID og udtager prøven. Dyrlægen skal stemple og underskrive rekvisitionen.
 3. Prøven sendes til labatoriet
  Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om ejerens navn og adresse.
 4. Behold rekvisitionen
  Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning, indtil der modtages svar fra laboratoriet.
 5. Indsend resultat til DKK
  Kopi af certifikatet fra laboratoriet samt den underskrevne rekvisition skal indsendes samlet til DKK. Dokumentation fra laboratoriet skal være det udfærdigede certifikat (ikke kopi af e-mails fra laboratoriet)
 6. Registrering af resultat
  DKK registrerer herefter resultatet.
 7. Offentliggørelse af resultat
  Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.

Det er muligt at få registreret resultater af DNA tests udtaget før ikrafttrædelse af avlsrestriktion/frivillig registrering. Det kræver at man køber en rekvisition og at det det fremgår af Test certifikatet, at det er en dyrlæge der har udtaget testmaterialet og verificeret hundens ID nummer. Rekvisitionen indsendes sammen med resultatet fra laboratoriet.