Sådan gør du

 1. Rekvisition
  Du skal købe en rekvisition inden undersøgelsen - uden rekvisition kan DKK ikke registrere resultatet.
 2. Hos dyrlægen
  Medbring rekvisitionen til dyrlægen. Dyrlægen kontrollerer hundens ID og udtager prøven. Prøvematerialet kan være blod, kindskrab, svaber eller lign. Dyrlægen skal stemple og underskrive rekvisitionen.
 3. Prøven sendes til laboratoriet
  Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om ejerens navn og adresse.
 4. Behold rekvisitionen
  Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning, indtil der modtages svar fra laboratoriet.
 5. Indsend resultat til DKK
  Den udfyldte rekvisition samt enten kopi af certifikatet alternativt den låste/sikrede PDF fil fra laboratoriet, skal indsendes samlet til DKK for registrering.
  Mailsvar eller kopier deraf godkendes ikke til registrering.
 6. Registrering af resultat
  DKK registrerer herefter resultatet.
 7. Offentliggørelse af resultat
  Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.

Det er muligt at få registreret resultater af DNA-tests udtaget før ikrafttrædelse af et avlskrav, en avlsanbefaling eller oprettelsen af frivillig registrering. Det kræver, at du køber en rekvisition, og at det det fremgår af test-certifikatet, at det er en dyrlæge, der har udtaget testmaterialet og verificeret hundens ID-nummer. Rekvisitionen indsendes sammen med resultatet fra laboratoriet.