Skal du registrere et hvalpekuld født efter insemination?

Sådan gør du:

  1. Hvis hvalpene er et resultat af inseminering med fersk sæd, skal du ikke gøre andet end det, du ville have gjort ved en naturlig parring. Du skal blot anføre på registreringsanmeldelsen at der har været tale om inseminering
  2. Ved inseminering med frossen sæd er proceduren lidt anderledes. Sammen med registreringsanmeldelsen skal du indsende "Veterinærattest vedr. tapning af sæd" samt "Veterinærattest vedr. inseminering". Du finder attesterne her: Det er muligt at søge dispensation hos DKK, hvis der ikke foreligger en attest fra den dyrlæge, der har tappet sæden. det kan f.eks. være hvis det drejer sig om gammel sæd eller sæd fra udlandet.  
  3. Indsend den almindelige registreringsanmeldelse fra DKK med underskrift fra både tævehundens ejer og ejeren af sæden. Feltet med dato, måned og år for parring streges over (insemineringsattesten står i stedet for) - resten af registreringsanmeldelsen udfyldes i øvrigt som vanligt.
  4. Er sædens ejer ikke identisk med hanhundens ejer?
    Så vedlægges "Erklæring om overdragelse af retten til frossen sæd".