Ændring af hundens farve kan ske, efter at hunden er fyldt 9 måneder.
Det forudsætter, at hunden udstilles for en autoriseret dommer for racen, og at dens farve er påført på kritikken.

Sådan gør du:

  1. Indsend hundens stambog, ejerbevis og hundens kritik, hvor dommeren har angivet farven, til Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680  Solrød Str.


Ændringen er gratis