Når det maksimale antal tilmeldte er nået, lukker systemet for, at der kan laves flere tilmeldinger – både online og manuelt. Er vi rigtig uheldige, at flere går til betaling samtidig lige som maksimale antallet nås, kan der desværre smutte enkelte for meget igennem. Det skyldes, at systemet først kan lukke for tilmelding, når betalingerne er gennemført, og for nogen tager det længere tid end for andre.

Alle klasser på nær Avls- og opdrætsklasser tæller med i regnskabet over totalt antal tilmeldte.

Allerede oprettede udstillinger, som har modtaget tilmeldinger, kan opdateres med et max antal. Det er dog en hurtig IT-løsning, vi fra DKKs side har måttet lave, så der kan selvfølgelig være situationer, vi ikke har fået gennemprøvet, og ”børnesygdomme” kan opstå – underforstået; vi vil sætte pris på, at I ude i klubber og kredse holder øje med, at max antal lukkes korrekt for den enkelte udstilling.

Det er under ”Administration af klasser, priser mm.”, at max antallet noteres. Der skal kun noteres et tal – ikke andet:

Hvis specialklubber med flere racer skal afholde udstillinger for specifikke racer, så er det under ”Samarbejdende klubber og deltagende racer”, der skal markeres, hvilke racer der kan deltage på denne specifikke udstilling. Dette punkt findes i kolonnen ”Racer” på oversigten over klubbens udstillinger i klubsystemet: