Formand:
Mikkel Saugmann Jensen

Medlem:
Agnete Staunsholt Nilsson
Allan Hansen
Gunnar Jensen

Udvalgssekretær og tilforordnet:

Katrine Jeppesen
kaje@dkk.dk