Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.


Formand
Bo Lasthein Andersen

Medlemmer
Birgit Seloy
Kim Vigsø Nielsen


Udvalgssekretær
Hanne Madsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: hama@dkk.dk

Kommissorium:

  • Arbejde for at holde nationale racer i hævd.
  • Fremme interessen for genskabelse af helt eller delvis uddøde danske racer.

Danmark har 6 nationalracer: