Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.


Formand:
Henrik Johansen

Medlemmer:
Kaj Madsen
Torben Poulsen
Wisti Wistisen


Udvalgssekretær
Hanne Madsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 81 24
Mail: hama@dkk.dk


Kommissorium:

  • Udfærdigelse, gennemgang og kontrol af regler for brugs- og markprøver.
  • Uddannelse af dommere og indstilling af disse til autorisation.