Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK's adresse.

Formand
Wilfred Olsen

Medlemmer
Helle Schou Scheffmann
Gerner Hahn Sørensen
Mikkel Saugmann Jensen
Stinne Elgaard
Vibeke Rørdam
Svein Bjørnes

Tilforordnet
Jens Glavind
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Udvalgssekretær
Jette Nielsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8126
Mobil: 2114 3788
Mail: jeni@dkk.dk

Kommissorium
Planlægning og gennemførelse af DKK’s udstillinger med hensyntagen til såvel professionel standard som et rimeligt økonomisk resultat. Der foretages løbende evalueringer.

Udvalget udarbejder specifikke forslag vedrørende udstillingernes placeringer, dommere, materiel og præmier.

Udvalget er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af udstillingsregler og varetager uddannelse af ringpersonale.
Medlemmer af udvalget kan ikke selv fremføre hund i Store Ring på udstillinger, hvor de også fungerer som official.