Ved henvendelse til udvalget bedes man skrive til udvalgssekretæren hos DKK.

Formand
Henrik Johansen


Medlemmer
Mette Aunsberg
Harris Jensen
Merete Andersen
Lars Kristian Nielsen 
Julie Kræmmer


Udvalgssekretær
Pia Paulsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8107
Mail: pipa@dkk.dk
 
 
Kommissorium:
 
Udvalgets opgave er at få kontakt til hundeejere med det formål at vække deres interesse for at beskæftige deres hunde og dermed øge interessen for de forskellige tilbud, der tilbydes i DKK-regi, herunder hvalpemotivation, unghundeprogram, kørekort til hund, familiehunde, rally, HTM, lydighed, agility, NoseWork og ringtrænerkursus.
 
 
 
Dette gøres gennem tilbud om motivation af alle hvalpe og voksne hunde.

  • Alle aktivitetstilbud skal foregå efter moderne principper med hensyntagen til hundens alder og naturlige adfærd.
  • Aktiviteterne skal bibringe ejerne kendskab til almindeligt hundehold og krav hertil.
  • Tilbuddene skal tilgodese den helt almindelige hundeejers ønske om uforpligtende aktiviteter med vægt på socialt samvær og afvekslende tilbud efter behov, samt tilgodese de af DKK’s medlemmer, der ønsker at konkurrere i DKK’s øvrige programmer.
  • Der skal orienteres om DKK’s øvrige aktivitetstilbud.

Udvalget er ansvarlig for:

  • Udarbejdelse af forslag til uddannelse og efteruddannelse af instruktører – herunder uddannelsesmateriale.
  • Uddannelse og efteruddannelse af instruktører.
  • Relevant videreuddannelse.
  • Relevant PR-materiale.
  • At sammensætte forslag til aktiviteter.
  • At holde sig ajour med og orientere om ny viden på aktuelle områder.