Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.


Formand:
Jørgen Hindse

Medlemmer:

 • Tommy Hardon, Haslev Dyreklinik
 • Merete Fredholm, KU / SUND, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Birgitte Schjøth
 • Michele Utke RamsingUdvalgssekretær

Freja Dahl
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8104
Mail: frda@dkk.dk

Tilforordnet:
Helle Friis Proschowsky
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8135
Mail: hfpr@dkk.dk


Kommissorium:

 • SU arbejder for at fremme sundhedstilstanden i hundepopulationen.
 • SU afgiver udtalelser vedrørende specifikke sundhedsmæssige problemstillinger. SU sikrer sig, at sådanne udtalelser er i overensstemmelse med DKK’s politikker.
 • SU’s sammensætning bør repræsentere ekspertise indenfor genetik, diagnostik, klinisk praksis, reproduktion, avl og opdræt m.m. Ekstern ekspertise kan konsulteres efter behov.
 • SUs kompetenceområder omfatter såvel genetisk betingede lidelser som lidelser, der skyldes hundens pasning og brug. Desuden veterinære aspekter vedrørende opdræt og hundehold, vaccinationer og anden profylakse.
 • SU behandler henvendelser fra specialklubber og medlemmer vedrørende racernes sundhed og populationsgenetiske forhold og kommer på baggrund heraf med indstilling til handlingsplan til DKK’s bestyrelse.
 • SU søger at koordinere relevante internationale sundhedstiltag herunder at DKK følger FCI beslutninger på sundhedsområdet.
 • SU vurderer dopingtest-resultater og indstiller på denne baggrund til DKK’s bestyrelse.
 • SU udfærdiger regler for dyrlægekontrol og kontrol af velfærd ved udstillinger og kommer med indstilling herom til DKK’s bestyrelse.
 • HD-udvalget refererer til SU
 • SU rådgiver DKK’s bestyrelse om dispensationsansøgninger vedrørende sundhedsmæssige avlsrestriktioner.