Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Søren Hecht Petersen

Medlemmer:
Søren Krabbe
Harris Jensen
Kim Peter Staal
Flemming Thune-Stephensen

Udvalgssekretær
Vibeke Jørgensen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Tlf: 5618 8127

Mail: vijo@dkk.dk


Kommissorium:

Schweisshundeudvalget er DKK’s ekspertise inden for arbejdet med schweisshunde.

Udvalget skal sikre, at Schweissprøver lever op til formålet i DKK’s schweissprøveregler (§1), herunder skal udvalget:

  • Sikre, at prøveregler og dommeruddannelsen løbende tilpasses udviklingen.
  • Søge at fremme samarbejdet med andre interesseorganisationer inden for schweissarbejdet.
  • Sikre, at der afholdes et passende antal schweissprøver enten i DKK regi eller af de samarbejdende specialklubber.

Udvalget har ansvaret for schweissdommeruddannelsen.