Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Helle Mulvad


Medlemmer
Grethe Nielsen
Torben Nielsen
Henriette Vistrup
Niels Vaseli Mygind


Udvalgssekretær
Pia Paulsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8107
Mail: pipa@dkk.dk


Tilforordnet (økonomi)
Jens Glavind
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Kommissorium:

Udvalgets opgave er at fremme interesse for, viden om og anvendelse af tidssvarende beskrivelser af hundes mentalitet.

Formålet hermed er at give:

 • Opdrættere et avlsredskab.
 • Hundeejere kendskab til deres hundes mentale egenskaber.
 • Specialklubber materiale til udarbejdelse af raceprofiler.
 • Specialklubber et redskab til brug for avlskåring af hunde.
 • Udarbejdelse af forslag til mentalbeskrivelse og udvidet mentalbeskrivelse.
 • Afholdelse af mentalbeskrivelsesarrangementer.
 • Fremkomme med emner til uddannelse af mentalbeskrivere og udvidet mentalbeskrivere.
 • Uddannelse af mentalbeskrivere og udvidet mentalbeskrivere – herunder undervisningsmateriale.

Udvalget er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af forslag til mentalbeskrivelse og udvidet mentalbeskrivelse samt program til registrering af resultaterne.
 • Afholdelse af mentalbeskrivelsesarrangementer.
 • Fremkomme med emner til uddannelse af mentalbeskrivere og udvidet mentalbeskrivere.
 • Uddannelse af mentalbeskrivere og udvidet mentalbeskrivere – herunder undervisningsmateriale.