Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Jørgen Hindse

Medlemmer
Palle Bergsø
Annette B. Olesen
Anja Bege Knudsen

Udvalgssekretær
Dorthe Fæster Sørensen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 81 98
Mail: doso@dkk.dk