Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.


Formand
Michael Johannesen
Udvalgssekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk


Kommissorium:

  • Gennemgang og kommentering af specialklublove, således at disse bringes i overensstemmelse med overenskomstens krav og i øvrigt får en lovmæssig udformning.
  • Udtalelser vedr. generelle og specifikke lovmæssige og kutymemæssige problemstillinger.
  • Afholdelse af relevante kurser inden for området foreningslove.