Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Emmy Simonsen

Medlemmer
Nina Bundgaard
Lizza Fabricius

Udvalgssekretær
Hanne Kalkerup Madsen
Dansk Kennel KlubParkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8124
Mail: hama@dkk.dk