Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK's adresse.

Formand
John Finnich Pedersen

Medlemmer
Klaus Andersen
Lisa Thielfoldt Nielsen

Udvalgssekretær
Mai-Britt Vestergaard
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8128
Mail: maba@dkk.dk