Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.


Formand
Jørgen Hindse


 
Medlem
Wilfred Olsen


Udvalgssekretær
Jens Glavind
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød StrandKommissorium:

  • Varetagelse af kontakten for FCI i relation til  hhv. DKK og samarbejdende specialklubber.
  •  Varetagelse af DKK’s og samarbejdende specialklubbers interesser i FCI.