Formand:
Henrik Johansen

Udvalgsmedlemmer:

Hanne F. Nielsen
Mogens Rasmussen
Helle Toft Nielsen
Karina Konrad

Tilforordnet:
Lise Lotte Christensen, Dansk Kennel Klub

Sekretær:
Pia Paulsen, Dansk Kennel Klub
Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Kommissorium:

FHU er ansvarlig for følgende opgaver:

  • Opdatering og videreudvikling af alle typer træningstilbud (som ikke har eget udvalg)
  • Styring af Idebank for instruktører autoriseret af DKK
  • Udvikling af nye træningstiltag på DKK træningspladser
  • Markedsføring af træningstilbud for DKK – både overfor kredse og instruktører
  • Rådgive uddannelsesudvalget omkring behov for efteruddannelse
  • Rådgive kredsudvalget omkring muligheder for fastholdelse af instruktører i kredsregi
  • Udvalget tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne, således at en effektiv opgavevaretagelse sikres, og under hensyntagen til medlemmernes kompetencer og interesseområder.
  • Udvalget skal sikre relevant inddragelse og høring af DKK instruktører i forhold til nye tiltag og ajourføring af eksisterende materiale.