Al henvendelse til udvalget bedes rettet til Direktør Jens Glavind på DKK's adresse.

Formand

Jørgen Hindse

Næstformand

Wilfred Olsen

Kasserer

Henrik Johansen
Mørkøv

Kommissorium:
Tilsyn med den daglige drift og økonomi i DKK.