Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Jørgen Hindse

Medlemmer
Ella Laursen

Lene Carlson

Udvalgssekretær
Hanne Madsen
Dansk Kennel Klub Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8124
Mail: hama@dkk.dk