Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Thorleif Nielsen

Medlemmer
Hans Peter Dinesen
Channie Elm Ørsted
Bonnik Berthelsen

Udvalgssekretær
Louise Støy
Dansk Kennel Klub Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet
Tlf: 5618 8148
Mail: lost@dkk.dk