Nogle udvalg er permanente udvalg, hvor der løbende sker udskiftning af medlemmerne. Andre udvalg er såkaldte ”ad hoc” udvalg, som kun fungerer i en afgrænset periode, indtil en bestemt opgave er løst.
Arbejdet i DKK´s udvalg er frivilligt og ulønnet.